odot

גלגל השנה

דיני ברכת האילנות - זמן ברכת האילנות - בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים.

בשנה זו (התשע"ז), יחול יום טוב הראשון של חג הפסח ביום שלישי. ויום טוב האחרון של פסח יחול ביום שני. זהירות בעניני חמץ

דין משלוח מנות - מצות משלוח מנות - נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים".

חודש אדר – פורים התשע"ז - פורים שחל במוצאי שבת השנה, יחול יום הפורים (י"ד באדר) ביום ראשון. וכידוע, בכל מקום חוגגים את יום הפורים ביום י"ד באדר,

"זכר למחצית השקל" – התשע"ז, נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים.

שאלה: בשבת האחרונה היתה הפסקת חשמל בשכונתינו, ובמשך שש שעות לא היתה אספקת חשמל,

הלכות ברכות הנהנין – ט"ו בשבט, בשבוע הבא, בשבת קודש יחול יום ט"ו בשבט (11.2.17). וכמנהג מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, נלמד בימים אלו כמה הלכות השייכות ל"ברכות הנהנין",

שאלה: קניתי "לבבות" של עוף, האם מותר לבשל אותם כפי שקניתי אותם? - תשובה: נאמר בתורתנו הקדושה (ויקרא יז) "ואִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל, וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם,

נר חנוכה במוצאי שבת - השנה, התשע"ז, נתחיל להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת הקרובה כד' בכסלו פרשת וישב. במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה,

הל' קביעת מזוזה - שאלה: מזוזה שאין כל אפשרות לקובעה בפתח על ידי מסמרים, מפני שהפתח עשוי מברזל (כמו שמצוי בדלתות פלדה שבזמנינו) האם מותר להדביקה בדבק חזק?

דף 4 מתוך 18

4
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר