odot

גלגל השנה

חודש אדר – פורים התשע"ז - פורים שחל במוצאי שבת השנה, יחול יום הפורים (י"ד באדר) ביום ראשון. וכידוע, בכל מקום חוגגים את יום הפורים ביום י"ד באדר,

"זכר למחצית השקל" – התשע"ז, נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים.

שאלה: בשבת האחרונה היתה הפסקת חשמל בשכונתינו, ובמשך שש שעות לא היתה אספקת חשמל,

הלכות ברכות הנהנין – ט"ו בשבט, בשבוע הבא, בשבת קודש יחול יום ט"ו בשבט (11.2.17). וכמנהג מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, נלמד בימים אלו כמה הלכות השייכות ל"ברכות הנהנין",

שאלה: קניתי "לבבות" של עוף, האם מותר לבשל אותם כפי שקניתי אותם? - תשובה: נאמר בתורתנו הקדושה (ויקרא יז) "ואִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל, וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם,

נר חנוכה במוצאי שבת - השנה, התשע"ז, נתחיל להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת הקרובה כד' בכסלו פרשת וישב. במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה,

הל' קביעת מזוזה - שאלה: מזוזה שאין כל אפשרות לקובעה בפתח על ידי מסמרים, מפני שהפתח עשוי מברזל (כמו שמצוי בדלתות פלדה שבזמנינו) האם מותר להדביקה בדבק חזק?

מי ששכח להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים - בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי את עיקר הדין שתיקנו רבותינו שהחל מליל שבעה במרחשוון מבקשים בתפילה בברכת השנים "ותן טל ומטר לברכה".

ברכת השנים – ה"גשם" כולל את כל הענינים הגשמיים
בליל יום שלישי הקרוב ו' בחשון בערב (מתפלת ערבית במוצאי יום שני), נתחיל לבקש על הגשמים בתפלת העמידה,

מתחילין לומר "משיב הרוח" מיום שמחת תורה בתפילת מוסף. "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים".

דף 5 מתוך 19

5
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר