odot

גלגל השנה

בשבת ‏הקרובה, אנו קוראים בפרשת השבוע את פרשת בשלח. ובפרשת בשלח אנו קוראים את שירת הים, ששרו בני ישראל בצאתם ממצרים. והיא הנקראת "‏שבת ‏שירה".


ימים של חיזוק חיובי! - המושג 'שובבי"ם' אפוף מעטה של סוד, תפילות, צומות וסיגופים. בימים אלו המקובלים עורכים תעניות ממושכות המצטברות למספר רב של ימים, בלוחות השנה הדבר מצוין בתעניות בימי שני וחמישי.

תענית עשירי בטבת - ביום עשירי לחודש טבת, יחול השנה תשע"ו ביום שלישי, סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה, כמו שנאמר בספר יחזקאל (פרק כד) "וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי בַּשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִית בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי (הוא חודש טבת) בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר, בֶּן אָדָם! כתוב לְךָ אֶת שֵׁם הַיּוֹם אֶת עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה, סָמַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל אֶל יְרוּשָׁלִַם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה".

ביום ראשון בערב ידליקו את הנר השמיני, האם למחרת (יום שני) במוצאי יום השמיני מותר לזרוק את השמן הנותר מהדלקת נרות חנוכה?


הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות - טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים,

על הנסים - חיוב הזכרת על הנסים
בתפלת ערבית של ליל חנוכה (כלומר, בשנה זו, תשע"ו, מיום ראשון בערב כד' בכסלו בערב 6.12.2015), אומרים "על הנסים" בתפלה, בתוך ברכת ההודאה (מודים אנחנו לך וכו'), וכפי שנדפס בסידורים.

ברכת השנים, מיום שני השבוע בערב, בתפלת ערבית של ליל יום ששי ז' במרחשון, נתחיל לבקש על הגשמים בתפלת העמידה, ולכן נחזור על הדינים השייכים לזה, בתוספת נופך.

דין הזכרת משיב הרוח - מתחילין לומר "משיב הרוח"
"משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים.

דיני חג הסוכות

קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות.

אכילה ורחיצה ביום הכפורים מדיני יום הכפורים הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו.

דף 9 מתוך 19

9
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר