odot

הודעות לציבור

1 חשוב להקפיד בכל חנות מזון או סופר לבקש לראות את אישור "מכירת חמץ"
2 מכרז 2/2018 שיפוצים שלב א' במקוה רובע ו'
3 בדיקת תפילין ומזוזות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר