odot

דף המכיל את קטעים מכל התורה כולה

לציבור תושבי העיר, ניתן לקבל "חינם" דף מהודר המכיל קטעים מכל מכמני התורה, תנ"ך, גמרא זוהר הלכה ועוד בדף איכותי לימנציה הניתן להנכיסו בתיק הטלית והתפילין.

מוצר נאה זה ניתן לקבל כל יום במועצה הדתית רחוב הניירטה סולד 1 רובע ב' אצל הרב חיים בן-חמו קומה 2 במעלית בין השעות: 13:00 - 09:30

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר