odot

מכרז 2/2018 לביצוע עבודות מערכת ניקוז תת קרקעית בבית העלמין

בכל נושא המכרז המלא על מערכת ניקוז תת קרקעית בבית העלמין + התוכניות וכתבי הכמויות ניתן לעיין ולהוריד כאן באתר המועצה הדתית ב"חדשות אחרונות" עד לתאריך 29/5/2018

אודות המועצה הודעות לציבור מכרז 2/2018 לביצוע עבודות מערכת ניקוז תת קרקעית בבית העלמין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר