odot

מכרז 2/2018 שיפוצים שלב א' במקוה רובע ו'

בכל נושא המכרז המלא + התוכניות וכתבי הכמויות ניתן לעיין ולהוריד כאן באתר המועצה הדתית ב"חדשות אחרונות"

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר