odot

בדיקת תפילין ומזוזות

בדיקת תפילין ומזוזות: מיום כא' אב ברציפות עד ערב ראש השנה-תשע"ח ניתן למסור כל יום מהשעה 9:00 בבוקר עד שעה 12:00 בצהריים בבנין המועצה הדתית אצל הרב חיים בן חמו קומה ג', הבדיקה מתבצעת במכון העומד תחת פיקוח והשגחה. התפילין והמזוזות יוחזרו מקסימום תוך חמישה ימי עבודה מיום מסירתם.

בדיקת פרשיות התפילין - חינם! סגירת הפרשיות בעלות כוללת של 100 ש"ח במחיר מסובסד. בדיקת המזוזות מסובסדת ללא תשלום כלל.

 

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר