odot

חדשות המועצה

סודר העירוב בבית החולים 'אסותא' באמצעות המועצה הדתית:

עם פתיחתו של בית החולים החדש "אסותא" יורחב קו העירוב העירוני ויקיף את דרכי הגישה החדשות לבית החולים הנבנות כיום מדרומה של העיר, כמו"כ יבנה בעז"ה עירוב מהודר מסביב לבית החולים "אסותא" המותאם גם לבני עדות המזרח

IMG 0946

יוזמה ברוכה מבית המועצה הדתית כאפשרות ללימוד לקט כל מכמני התורה ברגעים ספורים

ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן חשב על רעיון של לימוד תורה קל ומהיר, בעיקר לאלו הממהרים לעבודתם מיד לאחר תפילת שחרית, כך שלפחות יספיקו ללמוד 'חוק לישראל' קצר ונגיש ובעצם יכללו בלימודם קטעים מכל התורה כולה.

TORA LATFILIN

המועצה הדתית מסייעת ברכישת גמרות ללומדי ה"דף היומי" בשיעורי התורה ברחבי העיר

הננו שמחים להודיע לציבור המשתתפים במסגרת לימוד 'דף היומי' שיחי' כי לקראת תחילת לימוד מסכת 'מכות' בדף היומי

DAF3

המקובל רבי דוד בצרי לרב עובדיה דהן: אשריכם ואשרי חלקכם בזכויות הגדולים שאתם עושים בעיר

הדברים נאמרו בכנס נעילת ישיבת בין הזמנים "אורות יהודה" שבמהלכו נערך 20 סיומי מסכתות שנלמדו ע''י הבחורים הצעירים

IMG 9763

בציון ארבע שנים למרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: ראש המועה"ד הרב דהן נשא דברי ברכה

הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית נאם בפני 600 תלמידי ישיבות שגדשו את בתי המדרש בעיר בימי בין הזמניםIMG 98594

"הקפות שניות" במרינה עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד וראה"ע ד''ר לסרי

במעמד ראה"ע ד"ר לסרי וראש המועה"ד הרב עובדיה דהן: אלפים השתתפו בהקפות שניות ברחבת בית הכנסת מעם לועז בראשותו של ה"ה אילן אדרי הי"ו

IMG 9037

הקפות שניות המסורתיות כמידי שנה ברובע ב'

במוצאי שמחת תורה:
ריקוד משותף של ראש העיר ד"ר לסרי ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן

IMRRG 8977

בחצר הקודש של המרא דאתרא הגר''ח פינטו: שמחת בית השואבה והושענא רבה


מעמד 'שמחת בית השואבה' התקיים כמידי שנה בחצר ביתו של המרא דאתרא הרה"ג רבי חיים פינטו בקרית מלאכי במוצאי שבת בהשתתפות קהל רב.

RIKU

מעמד קידוש ה' במצות פדיון הבן לעולה בריה"מ בביהכ''נ ''זכר יצחק'' במעמד הרה''ר וראש המועה''ד

מעמד מרגש התקיים בחול המועד בעת מצות "פדיון הבן" ליהודי יוצא בריה"מ בגיל מבוגר יחסית לאחר שנודע לו על קיום המצוה החשובה.

IMG 8305

ברכת המועצה הדתית בשמחת בית השואבה לילדים מיוחדים "חיוך ללב"

בימי חול המועד התקיים שמחת בית השואבה ע"י ארגון "חיוך ללב" – לילדי החינוך המיוחד בראשותו של הרב זייבלד שהגיעו יחד עם משפחתם באולמי 'בית מלכה'.

00-76

דף 8 מתוך 41

8
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר