odot

ע"י המועצה הדתית: מצות פדיון הבן כהלכה לנער בגיל 17

מצות "פדיון הבן" לנער בגיל 17 ע"י המועצה הדתית - המועצה הדתית דאגה לערוך "פדיון הבן" לנער שמלאו לו שבע עשרה שנים מיוצאי בריה"מ לאחר שהתברר שבהיותו בן חודש הוא לא נפדה.

PIDYON-

נושא מצות פדיון הבן, לצערנו יש הרבה בציבור הרחב שלא מודעים לכך ובפרט עולים מברית המועצות וממדינות שהיה בהם קושי לשמור על יהדות, אשר שם השתדלו להצטמצם בשמירת וקיום מצוות כמו ברית מילה ויום הכיפורים, ויש מקומות שכבר אין בהם קהילות יהודיות, כך שדברים רבים מיסודות היהדות נשכחו במרוצת הזמן.

באחד הימים הגיע שיחת טלפון להרה"ג ר' חיים בן חמו מרבני המועצה הדתית ואחראי פעילות תרבות תורנית מהי מצות פדיון הבן, את השאלה הפנתה אמא שבנה נולד בבריה"מ אשר שמעה על כך לאחרונה וסיפרה שאכן בנה נולד ראשון ועונה לכל הכללים ההלכתיים לקיום מצות פדיון הבן, לאחר שהסביר הרב בן חמו את מהות וקיום המצוה ודחיפותה, ומיד ארגן כהן שיפדה את הנער וכך ביום שישי בבוקר הגיע הרה"ג ר' רחמים חי חויתה הכהן ר"י "אורחות חיים" וערך את פדיון הבן בבית המשפחה תוך כדי שהסביר את מהות וחשיבות המצוה, בני המשפחה שהשתתפו במעמד התרגשו לנוכח המעמד וענו אמן על הברכות. את הפדיון הבן במקרה זה קיים הבן הבכור שפדה את עצמו בחמישה סלעים.

במועצה הדתית מבהירים שוב שמצות 'פדיון הבן' זו מצוה חשובה לא פחות משאר מצוות התורה והיא נעשית רק ע"י כהן, לכן לפעמים במרוצת הזמן קורה ששכחו לפדות הבן מסיבות שונות כמו לידה שהתינוק שהה בבית חולים זמן ניכר לאחר הלידה כך שאת הברית זוכרים, אבל את פדיון הבן שוכחים, לקבל פרטים יותר על מצות פדיון הבן אפשר במועצה הדתית אצל הרב חיים בן חמו בטל: 08-8630607. זמן קצר אחר כך פנתה משפחה גם מיוצאי אתיופיה, גם שם דאג רב הקהילה הרב מיכאל מהרט מטעם המועצה הדתית לכהן שיפדה את התינוק הבכור.

אודות המועצה חדשות אחרונות ע"י המועצה הדתית: מצות פדיון הבן כהלכה לנער בגיל 17

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר