odot

רבני העיר בקריאה נרגשת: לא לרכב באופניים חשמליות ביום הכיפורים

הרבנים הראשיים, רבני השכונות וראש המועצה הדתית וחברי המועצה פונים לציבור תושבי העיר שעקב פיתוח אופניים החשמליות והוברבורד שהשתמשותם בשבת זה איסור חמור מן התורה ובודאי ביום הכיפורים שהוא יום סליחה וכפרה לעם ישראלOFNA

יש לנקוט בבקשה מהילדים שלא ירבו על כלים אלו ביום הקדוש. ורצוי אף להימנע בכלל מלרכב גם על אופניים רגילות ביום הקדשו יום הכיפורים, ולשומעים - ינעם.

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה

אודות המועצה חדשות אחרונות רבני העיר בקריאה נרגשת: לא לרכב באופניים חשמליות ביום הכיפורים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר