odot

המועצה הדתית בהנחיית בטחון לבתי הכנסת בעיר לקראת החגים

המועצה הדתית פרסמה הנחיות לציבור המתפללים בבתי כנסת בימים אלו בעקבות השורר בארצנו וגל הטרור המגיע כמעט לכל פינה ה' ירחם, יש לנקוט במשנה זהירות כפול בכל מקום ומקום וכך גם בבתי הכנסת בימי החול ושבת קודש.

BITA

עקב כך, חולקו דף ההנחיות בבתי הכנסת, על כן יש לנקוט במשנה זהירות כפול ולפקוח עין על כל חשוד שנראה באזור ובאם כן, יש להודיע מיד למשטרה ולכוחות הבטחון ויהי רצון שנשמע ונתבשר בבשורות טובות, אמן.

בעבר המועצה הדתית פרסמה דף הנחיות לציבור המחולק מידי ערבי חגים לגבאי בתי הכנסת בו מובאים הנחיות בטחון לציבור המתפללים בדף מוזכר כי לפחות 2 מתפללים הנושאים נשק ברישיון יגיעו לבית הכנסת עם הנשק האישי כשהם חמושים וימצאו כל זמן התפילה בסמוך לפתח, לצורך הרתעה ואבטחה באופן שכלי הנשק יהיו מוסתרים מתחת לבגדים. לדאוג למכשיר סוללרי כבוי בבית הכנסת לשעת הצורך, חלילה. כמו"כ מובאים הוראות נוספות כמו סריקות היקפיות סביב לבית הכנסת, למנוע חניית מכוניות בצמוד לבית הכנסת, לפקוח עין על 'אורח בלתי רצוי' (חשוד) מבין מתפללי בית הכנסת.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית אומר, כולי תקוה שנחזור לשקט ולשלוה במהרה והשלום והבטחון יחזור למקומותינו ויקויים בנו הכתוב: "ונתתי שלום בארץ ואין מחריד".

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית בהנחיית בטחון לבתי הכנסת בעיר לקראת החגים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר