odot

לקראת חג הסוכות: המועצה הדתית העמידה 'סוכות הוראה' לקונים ארבעת המינים

'סוכות הוראה' שע"י המועצה הדתית עמלו ללא הפסקה במתן תשובות לשואלים הרבים, חדש - ברובע ז' חדרי סוכות ההוראה - "ממוזגים"

009MNBV

גם השנה המועצה הדתית יזמה את העמדת "סוכות ההוראה" בשווקי ארבעת המינים בעיר. בהוראתו של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן התווספו עוד רבנים פוסקי הלכה לשעת הצורך בעת לחץ. 'סוכות ההוראה' של ארבעת המינים נמצאים בשלושת השווקים בעיר, ברובעים ב', ג' ו-ז' קיים שילוט מיוחד של המועצה הדתית על גבי הסוכה בו הרבנים פוסקי ההלכה יושבים ומשיבים לשאלות הפונים.

סוכות אלו הועמדו על ידי המועצה הדתית, שהשנה הרחיבה את המבצע כך שהשירות הייחודי ניתן בכל מקום ובכל שעות היום והערב, בהם פעלו דוכני המכירה החל ממוצאי יום הכיפורים עד שעות הצהריים של ערב כניסת החג.

החידוש המיוחד השנה הוא שבשוק המרכזי של ארבעת המינים ברובע ז', אליו מגיעים המונים החל משעות הבוקר עד שעות הלילה המאוחרות, סוכות ההוראה מוקמו במרכז השוק בשני חדרים ממוזגים ומרווחים עם תנאי תאורה מצויינים.

מטבע הדברים מתעוררות שאלות רבות הנוגעות לכשרותם של המינים ואלו מופנות לרבנים ומורי ההוראה הרבים שבהם התברכה העיר. אך אם עד כה נאלצו השואלים לטרוח ולעלות לבתיהם של הרבנים, לשם כך דאג מראש הרב עובדיה דהן יו''ר המועצה הדתית להקים 'סוכות הוראה' מיוחדות שפעלו בשווקי ארבעת המינים, ואשר אותם מאיישים בכל שעות היום וגם בלילה בשעות המאוחרות, רבנים ומורי הוראה המעניקים תשובות על אתר.

הרבנים הראשיים ציינו כי יוזמה ברוכה של הקמת 'סוכות ההוראה', מצילה אנשים רבים מלברך ברכות לבטלה ע"י שמבררים היטב את ההלכה וכידוע כי הלכות מרובות הן בארבעת המינים. יצוין כי מדיי שנה הרבנים הראשיים עורכים סיור בשווקי ארבעת המינים ועוקבים מקרוב אחרי פעילותם ומתן התשובות של הרבנים פוסקי ההלכה אשר הרבנים הראשיים מציינים זאת לשבח על הסבלנות ועל היחס לכל תושב ופונה.

זמני פעילות סוכות ההוראה בימים אלו:

6uuuu6

אודות המועצה חדשות אחרונות לקראת חג הסוכות: המועצה הדתית העמידה 'סוכות הוראה' לקונים ארבעת המינים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר