odot

שמחת בית השואבה מרכזית בקרית הרב אברמסקי עם הרב עובדיה דהן וארגון מורשת

אלפים מתושבי העיר השתתפו בשמחת ביתהשטאבה שהתקיימה ברחבה הגדולה בקירת הרב אברמסקי במוצאי החג הראשון שע''י ארגון מורשת שיזם חבר מועצת העיר ר אברהם אמסלם.4444440

 

במעמד הופיע הזמר מידד טסה שהרקיד את המשתתפים.

דברי תורה בורכה נשא הרב עובדיה דהן

אודות המועצה חדשות אחרונות שמחת בית השואבה מרכזית בקרית הרב אברמסקי עם הרב עובדיה דהן וארגון מורשת

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר