odot

פרשת השבוע

1 פרשת אחרי מות קדושים - להתקדש ולהוסיף יותר יוסף ישראלי
2 פרשת תזריע – מצורע, איסור לשון הרע ואמירת לשם שמים על כל דבר יוסף ישראלי
3 חג הפסח - מהות קרבן הפסח - "חג הפסח - מזל טלה" יוסף ישראלי
4 פרשת צו - שבת הגדול - דרשה יוסף ישראלי
5 פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
6 פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
7 פרשת תצווה –חכמת לב! יוסף ישראלי
8 פרשת תרומה – בין משה לבצלאל יוסף ישראלי
9 פרשת משפטים- מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
10 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 28

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר