odot

פרשת השבוע

1 פרשת וישב - דברי חלומות לא מורידין ולא מעלין יוסף ישראלי
2 פרשת וישלח - מעלת כיבוד הורים יוסף ישראלי
3 פרשת ויצא - אהבה אמיתית ללא אינטרסים יוסף ישראלי
4 פרשת תולדות - "שלום בית" נפלא נלמד מיצחק ורבקה יוסף ישראלי
5 פרשת חיי שרה - הכל נעשה על פי ה' וכך נצליח יוסף ישראלי
6 פרשת וירא - גם כשאתה פטור מהמצוה נראה איך אתה מתנהג יוסף ישראלי
7 פרשת לך לך - לעשות ציווי ה' בלי חשבונות יוסף ישראלי
8 פרשת נח - לדרוש לשבח בכל מקום יוסף ישראלי
9 שמחת חג הסוכות יוסף ישראלי
10 הלכות עשרת ימי תשובה, וההוספות בתפילות יוסף ישראלי

דף 1 מתוך 27

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר