odot

פרשת השבוע

11 פרשת חיי שרה - הכל נעשה על פי ה' וכך נצליח יוסף ישראלי
12 פרשת וירא - גם כשאתה פטור מהמצוה נראה איך אתה מתנהג יוסף ישראלי
13 פרשת לך לך - לעשות ציווי ה' בלי חשבונות יוסף ישראלי
14 פרשת נח - לדרוש לשבח בכל מקום יוסף ישראלי
15 שמחת חג הסוכות יוסף ישראלי
16 הלכות עשרת ימי תשובה, וההוספות בתפילות יוסף ישראלי
17 שבת ''שובה'' האזינו - הבקשות שבתפילות יוסף ישראלי
18 פרשת ניצבים וילך - מתחזקים לקראת השנה החדשה יוסף ישראלי
19 פרשת כי-תבוא - נחפשה דרכינו ונחקורה יוסף ישראלי
20 פרשת כי תצא- בזכות השלום אנו מנצחים יוסף ישראלי

דף 2 מתוך 27

2
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר