odot

פרשת השבוע

11 פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
12 פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
13 פרשת תצווה –חכמת לב! יוסף ישראלי
14 פרשת תרומה – בין משה לבצלאל יוסף ישראלי
15 פרשת משפטים- מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
16 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
17 פרשת בשלח – העצה לעת צרה יוסף ישראלי
18 פרשת בא - תאריך לועזי מותר או אסור? יוסף ישראלי
19 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
20 פרשת שמות - משה בתיבה- רגע של תשומת לב יוסף ישראלי

דף 2 מתוך 29

2
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר