odot

פרשת השבוע

21 פרשת תולדות - "שלום בית" נפלא נלמד מיצחק ורבקה יוסף ישראלי
22 פרשת חיי שרה - הכל נעשה על פי ה' וכך נצליח יוסף ישראלי
23 פרשת וירא - גם כשאתה פטור מהמצוה נראה איך אתה מתנהג יוסף ישראלי
24 פרשת לך לך - לעשות ציווי ה' בלי חשבונות יוסף ישראלי
25 פרשת נח - לדרוש לשבח בכל מקום יוסף ישראלי
26 שמחת חג הסוכות יוסף ישראלי
27 הלכות עשרת ימי תשובה, וההוספות בתפילות יוסף ישראלי
28 שבת ''שובה'' האזינו - הבקשות שבתפילות יוסף ישראלי
29 פרשת ניצבים וילך - מתחזקים לקראת השנה החדשה יוסף ישראלי
30 פרשת כי-תבוא - נחפשה דרכינו ונחקורה יוסף ישראלי

דף 3 מתוך 28

3
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר