odot

פרשת השבוע

21 פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
22 פרשת תצווה –חכמת לב! יוסף ישראלי
23 פרשת תרומה – בין משה לבצלאל יוסף ישראלי
24 פרשת משפטים- מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
25 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
26 פרשת בשלח – העצה לעת צרה יוסף ישראלי
27 פרשת בא - תאריך לועזי מותר או אסור? יוסף ישראלי
28 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
29 פרשת שמות - משה בתיבה- רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
30 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי

דף 3 מתוך 30

3
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר