odot

פרשת השבוע

261 פרשת פנחס - ברכת ה' היא תעשיר יוסף ישראלי
262 פרשת בלק, חוסן לאומי הרב ירחם שמשוביץ
263 פרשת קורח - הלקח מהפרשה יוסף ישראלי
264 פרשת בהעלותך, למה נשמה ירדה לעולם. הרב דני פרץ
265 פרשת נשוא - ברכת הכהנים יוסף ישראלי
266 פרשת במדבר - משה רבן של הנביאים יוסף ישראלי
267 פרשת בחוקותי - הפרשה האחרונה בספר ויקרא יוסף ישראלי
268 פרשת ''בהר'' מצוות השמיטה יוסף ישראלי
269 פרשת אחרי מות - קדושים יוסף ישראלי
270 חג שביעי של פסח יוסף ישראלי

דף 27 מתוך 28

27
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר