odot

פרשת השבוע

31 פרשת במדבר - לדאוג ולחשוב על השני יוסף ישראלי
32 פרשת השבוע בהר בחוקותיי - הערך בעמל על עשיה יוסף ישראלי
33 פרשת אמור - אין פשרות בקיום מצוות התורה יוסף ישראלי
34 פרשת "אחרי מות-קדושים" להתקדש במצוות יוסף ישראלי
35 פרשת "תזריע-מצורע" - זהירות מלשון הרב ולכוין הכל לשם שמים יוסף ישראלי
36 פרשת שמיני - מעלת הקורבנות יוסף ישראלי
37 המצוה המרכזית של ליל הסדר יוסף ישראלי
38 שבת הגדול - חשיבותה ומעלתה יוסף ישראלי
39 פרשת השבוע - פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
40 פרשת ויקהל פקודי יוסף ישראלי

דף 4 מתוך 27

4
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר