odot

פרשת השבוע

41 פרשת בהעלותך - לשמוח במעלת חברנו יוסף ישראלי
42 פרשת במדבר - לדאוג ולחשוב על השני יוסף ישראלי
43 פרשת השבוע בהר בחוקותיי - הערך בעמל על עשיה יוסף ישראלי
44 פרשת אמור - אין פשרות בקיום מצוות התורה יוסף ישראלי
45 פרשת "אחרי מות-קדושים" להתקדש במצוות יוסף ישראלי
46 פרשת "תזריע-מצורע" - זהירות מלשון הרב ולכוין הכל לשם שמים יוסף ישראלי
47 פרשת שמיני - מעלת הקורבנות יוסף ישראלי
48 המצוה המרכזית של ליל הסדר יוסף ישראלי
49 שבת הגדול - חשיבותה ומעלתה יוסף ישראלי
50 פרשת השבוע - פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי

דף 5 מתוך 28

5
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר