odot

פרשת השבוע

41 שמחת חג הסוכות יוסף ישראלי
42 הלכות עשרת ימי תשובה, וההוספות בתפילות יוסף ישראלי
43 שבת ''שובה'' האזינו - הבקשות שבתפילות יוסף ישראלי
44 פרשת ניצבים וילך - מתחזקים לקראת השנה החדשה יוסף ישראלי
45 פרשת כי-תבוא - נחפשה דרכינו ונחקורה יוסף ישראלי
46 פרשת כי תצא- בזכות השלום אנו מנצחים יוסף ישראלי
47 פרשת שופטים - כל אחד ישים שוטר ושופט על עצמו יוסף ישראלי
48 פרשת ראה - על כל עשית מצוה יש שפע מיוחד יוסף ישראלי
49 פרשת עקב - גודל השכר נקבע לפי גודל ההשקעה יוסף ישראלי
50 פרשת ואתחנן - חוכמת התורה יוסף ישראלי

דף 5 מתוך 30

5
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר