odot

פרשת השבוע

41 פרשת השבוע - פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
42 פרשת תצוה ופרשת זכור יוסף ישראלי
43 פרשת משפטים - מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
44 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
45 פרשת בשלח - העצה לעת צרה יוסף ישראלי
46 פרשת בא - תאריך לועזי האם זה מותר? יוסף ישראלי
47 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
48 פרשת שמות - רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
49 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי
50 פרשת ויגש - איך ניגשים לקיום מצוה יוסף ישראלי

דף 5 מתוך 27

5
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר