odot

פרשת השבוע

51 פרשת ויקהל פקודי יוסף ישראלי
52 פרשת השבוע - פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
53 פרשת תצוה ופרשת זכור יוסף ישראלי
54 פרשת משפטים - מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
55 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
56 פרשת בשלח - העצה לעת צרה יוסף ישראלי
57 פרשת בא - תאריך לועזי האם זה מותר? יוסף ישראלי
58 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
59 פרשת שמות - רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
60 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי

דף 6 מתוך 28

6
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר