odot

פרשת השבוע

51 פרשת אמור - אין פשרות בקיום מצוות התורה יוסף ישראלי
52 פרשת "אחרי מות-קדושים" להתקדש במצוות יוסף ישראלי
53 פרשת "תזריע-מצורע" - זהירות מלשון הרב ולכוין הכל לשם שמים יוסף ישראלי
54 פרשת שמיני - מעלת הקורבנות יוסף ישראלי
55 המצוה המרכזית של ליל הסדר יוסף ישראלי
56 שבת הגדול - חשיבותה ומעלתה יוסף ישראלי
57 פרשת השבוע - פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
58 פרשת ויקהל פקודי יוסף ישראלי
59 פרשת השבוע - פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
60 פרשת תצוה ופרשת זכור יוסף ישראלי

דף 6 מתוך 29

6
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר