odot

פרשת השבוע

61 פרשת משפטים - מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
62 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי
63 פרשת בשלח - העצה לעת צרה יוסף ישראלי
64 פרשת בא - תאריך לועזי האם זה מותר? יוסף ישראלי
65 פרשת וארא – לדעת את המגבלות יוסף ישראלי
66 פרשת שמות - רגע של תשומת לב יוסף ישראלי
67 פרשת ויחי - כוחה של מילה טובה יוסף ישראלי
68 פרשת ויגש - איך ניגשים לקיום מצוה יוסף ישראלי
69 פרשת מקץ - איש נבון וחכם רבי אברהם אבן עזרא יוסף ישראלי
70 פרשת וישב - החלומות ע"פ ההלכה יוסף ישראלי

דף 7 מתוך 29

7
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר