odot

פרשת השבוע

61 פרשת בראשית - האדם צריך ליישם את מה שהוא יוסף ישראלי
62 פרשת ניצבים - לדעת שכל יום אנו ניצבים לפני ה' יוסף ישראלי
63 פרשת כי תבוא - בכל תפילה יש מה לחדש יוסף ישראלי
64 פרשת כי-תצא: לא מספיק סור מרע אלא חייבים גם את ה''עשה טוב'' יוסף ישראלי
65 פרשת שופטים - כל אדם יהיה שופט על עצמו יוסף ישראלי
66 פרשת ראה - ר'או א'לול ה'גיע עושים תשובה אמיתית יוסף ישראלי
67 פרשת עקב - השכר ניתן לפי גודל ההשקעה בקיום המצוה יוסף ישראלי
68 פרשת ואתחנן - חוכמת היהודים יוסף ישראלי
69 פרשת דברים - לראות את השני בעין טובה יוסף ישראלי
70 פרשת מסעי - מצות ישוב ארץ ישראל יוסף ישראלי

דף 7 מתוך 27

7
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר