odot

פרשת השבוע

61 פרשת "תזריע-מצורע" - זהירות מלשון הרב ולכוין הכל לשם שמים יוסף ישראלי
62 פרשת שמיני - מעלת הקורבנות יוסף ישראלי
63 המצוה המרכזית של ליל הסדר יוסף ישראלי
64 שבת הגדול - חשיבותה ומעלתה יוסף ישראלי
65 פרשת השבוע - פרשת ויקרא – מדת הענווה יוסף ישראלי
66 פרשת ויקהל פקודי יוסף ישראלי
67 פרשת השבוע - פרשת כי תשא - "המחשבה היא האדם" יוסף ישראלי
68 פרשת תצוה ופרשת זכור יוסף ישראלי
69 פרשת משפטים - מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
70 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו יוסף ישראלי

דף 7 מתוך 30

7
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר