odot

פרשת השבוע

81 פרשת כי תבוא - בכל תפילה יש מה לחדש יוסף ישראלי
82 פרשת כי-תצא: לא מספיק סור מרע אלא חייבים גם את ה''עשה טוב'' יוסף ישראלי
83 פרשת שופטים - כל אדם יהיה שופט על עצמו יוסף ישראלי
84 פרשת ראה - ר'או א'לול ה'גיע עושים תשובה אמיתית יוסף ישראלי
85 פרשת עקב - השכר ניתן לפי גודל ההשקעה בקיום המצוה יוסף ישראלי
86 פרשת ואתחנן - חוכמת היהודים יוסף ישראלי
87 פרשת דברים - לראות את השני בעין טובה יוסף ישראלי
88 פרשת מסעי - מצות ישוב ארץ ישראל יוסף ישראלי
89 פרשת מטות - זהירות מנדרים יוסף ישראלי
90 פרשת פנחס - קנאות לשם שמים אמיתית יוסף ישראלי

דף 9 מתוך 29

9
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר