odot

פרשת השבוע

91 פרשת פקודי - הכל לטובה יוסף ישראלי
92 פרשת ויקהל - יוזמה ושאיפה יוסף ישראלי
93 פרשת כי תשא - המחשבה היא האדם יוסף ישראלי
94 פרשת תצוה - חכמת לב יוסף ישראלי
95 פרשת תרומה - מה בין משה לבצלאל בעבודת המשכן יוסף ישראלי
96 פרשת משפטים - מדבר שקר תרחק יוסף ישראלי
97 פרשת יתרו - דין אמת לאמיתו וסיפור יוסף ישראלי
98 פרשת בשלח - לא רק להתפעל אלא להסיק מסקנה יוסף ישראלי
99 פרשת בא - ''החודש הזה'' ציון תאריך היהודי יוסף ישראלי
100 פרשת וארא - היכולת של כל אחד מאיתנו יוסף ישראלי

דף 10 מתוך 27

10
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר