odot

פרשת השבוע

91 פרשת בחוקותי - לדעת חשיבות המצוות ועשייתן יוסף ישראלי
92 פרשת בהר - בזכות האמונה - ''ירויח'' יוסף ישראלי
93 פרשת אמור - הדרך בעבודת ה' יוסף ישראלי
94 פרשת קדושים - להיזהר בדיבורנו ח''ו לא לדבר נגד גדולי התורה יוסף ישראלי
95 הלכות 'עירוב תבשילין' לערב שביעי של פסח יוסף ישראלי
96 הלכות ליל הסדר, שיעור כזית מצה, כל סדר ההגדה לפי הסדר יוסף ישראלי
97 שבת הגדול - קדושה ופרישות כמבחן לשלמות יוסף ישראלי
98 פרשת תזריע - איסור לשון הרע יוסף ישראלי
99 פרשת שמיני - הזהירות בכבוד המקום יוסף ישראלי
100 פרשת צו וחג פורים - התלהבות בעבודת ה' יוסף ישראלי

דף 10 מתוך 28

10
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר