זמני היום - 2018 / 6 / 19 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:07
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:23
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 04:38
טלית ותפילין - 10.2° 04:42
הנץ החמה 05:35
קריאת שמע (מ"א) 08:32
קריאת שמע (הגר"א) 09:08
תפילת שחרית (מ"א) 09:55
תפילת שחרית (הגר"א) 10:19
חצות היום (הגר"א) 12:42
חצות היום (מ"א) 12:42
מנחה גדולה (הגר"א) 13:17
מנחה גדולה (מ"א) 13:23
מנחה קטנה (הגר"א) 16:51
מנחה קטנה (מ"א) 17:33
פלג המנחה (הגר"א) 18:20
פלג המנחה (מ"א) 19:17
זמן שקיעת החמה 19:49
צאת הכוכבים - 5.95° 20:17
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 20:24
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 20:26
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 20:33
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 21:01
שעה זמנית 71 דקות