זמני היום - 2017 / 12 / 13 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:15
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:21
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:40
טלית ותפילין - 10.2° 05:44
הנץ החמה 06:33
קריאת שמע (מ"א) 08:28
קריאת שמע (הגר"א) 09:04
תפילת שחרית (מ"א) 09:30
תפילת שחרית (הגר"א) 09:54
חצות היום (הגר"א) 11:35
חצות היום (מ"א) 11:35
מנחה גדולה (הגר"א) 12:00
מנחה גדולה (מ"א) 12:06
מנחה קטנה (הגר"א) 14:31
מנחה קטנה (מ"א) 15:13
פלג המנחה (הגר"א) 15:34
פלג המנחה (מ"א) 16:31
זמן שקיעת החמה 16:37
צאת הכוכבים - 5.95° 17:04
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 17:10
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 17:12
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 17:18
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 17:49
שעה זמנית 50 דקות