זמני היום - 2017 / 8 / 23 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:54
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:58
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:20
טלית ותפילין - 10.2° 05:24
הנץ החמה 06:10
קריאת שמע (מ"א) 08:50
קריאת שמע (הגר"א) 09:26
תפילת שחרית (מ"א) 10:08
תפילת שחרית (הגר"א) 10:32
חצות היום (הגר"א) 12:43
חצות היום (מ"א) 12:43
מנחה גדולה (הגר"א) 13:15
מנחה גדולה (מ"א) 13:21
מנחה קטנה (הגר"א) 16:32
מנחה קטנה (מ"א) 17:14
פלג המנחה (הגר"א) 17:54
פלג המנחה (מ"א) 18:51
זמן שקיעת החמה 19:16
צאת הכוכבים - 5.95° 19:41
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 19:46
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 19:48
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 19:55
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:28
שעה זמנית 65 דקות