זמני היום - 2018 / 4 / 22 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:47
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:52
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:14
טלית ותפילין - 10.2° 05:18
הנץ החמה 06:04
קריאת שמע (מ"א) 08:45
קריאת שמע (הגר"א) 09:21
תפילת שחרית (מ"א) 10:03
תפילת שחרית (הגר"א) 10:27
חצות היום (הגר"א) 12:39
חצות היום (מ"א) 12:39
מנחה גדולה (הגר"א) 13:12
מנחה גדולה (מ"א) 13:18
מנחה קטנה (הגר"א) 16:30
מנחה קטנה (מ"א) 17:12
פלג המנחה (הגר"א) 17:52
פלג המנחה (מ"א) 18:49
זמן שקיעת החמה 19:15
צאת הכוכבים - 5.95° 19:40
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 19:45
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 19:48
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 19:54
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:27
שעה זמנית 65 דקות