זמני היום - 2017 / 10 / 23 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:37
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:38
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 06:01
טלית ותפילין - 10.2° 06:05
הנץ החמה 06:50
קריאת שמע (מ"א) 09:01
קריאת שמע (הגר"א) 09:37
תפילת שחרית (מ"א) 10:09
תפילת שחרית (הגר"א) 10:33
חצות היום (הגר"א) 12:24
חצות היום (מ"א) 12:24
מנחה גדולה (הגר"א) 12:52
מנחה גדולה (מ"א) 12:58
מנחה קטנה (הגר"א) 15:39
מנחה קטנה (מ"א) 16:21
פלג המנחה (הגר"א) 16:49
פלג המנחה (מ"א) 17:46
זמן שקיעת החמה 17:59
צאת הכוכבים - 5.95° 18:24
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:29
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:31
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 18:37
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 19:11
שעה זמנית 55 דקות