odot

הודעות לציבור

1 בתי עסק המוכשרים לפסח ואלו שמכרו את החמץ
2 זמני הגעלת כלים לתושבי העיר
3 בדיקת תפילין ומזוזות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר