odot

בעקבות המצב, כמה שפחות להגיע לבנין המועצה הדתית

המועצה הדתית ממשיכה לתת שירות לציבור בימים אלו ע"פ הנחיות משרד הבריאות, ניתן להיכנס לבנין לקבל שירות רק עם מסיכה, בברכת והסירותי מחלה מקרבך

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר