odot

זמני פעילות מחלקת נישואין

זמני פעילות מחלקת נישואין

בימים א' – ה'

לצורך פתיחת תיקי רווקות / פנוי/ה / נישואין: 11:45 – 09:00.

ובנוסף בימים ב' וד' בין השעות: 17:30 – 16:00.

יש לתאם מראש דרך הטלפון במחלקת הנישואין.

 

ליוצאי בריה"מ:.

יום ב': לפנה"צ -  בין השעות: 11:00 – 09:00.

יום ד': לפנה"צ - 11:00 – 09:00. אחר הצהריים: 17:30 – 16:00.

 

ליוצאי אתיופיה:

בימים: ב' ג' ה'  ב' בין השעות 11:45 – 09:00.

חובה לתאם עם הרב מיכאל מהרט טלפונית קודם ההגעה לרב בפלאפון  054-8001037

לצורך בירור פרוצדורה, קבלת תעודת נישואין רווקות/פנוי/כתובות וכן השלמת מסמכים ושאר בירורים ימים א',ג',ה' 13:30 - 08:30. ובימים ב',ד' בוקר: 16:00 -08:00. אחר הצהריים: 16:00-17:30.

 

הטלפונים במחלקת הנישואין הינם: משרד, מיכל:– 08/8630638. נופר:– 08/8630641. פקס: 08/8562795.

אגרות:

תיק נישואין 730 ש"ח

תיק רווקות 156 ש"ח

במקרים דלהלן תינתן הנחה של 40%:
חיילים בסדיר
בנות שירות
סטודנטים עד גיל 30
תלמידי ישיבה עד גיל 30
נכים - נכים בהצגת תעודה או אישור מתאים
נזקקים - מוכרים במשרד הרווחה עם אישור מלשכת הסעד
עולים חדשים בשנתיים הראשונות

 


 

אודות המועצה זמני פעילות וטלפונים חשובים מחלקת נישואין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר