odot

חברי המועצה

יעקב שטרית

חבר מועצה דתית

רונן קולטקר

חבר מועצה דתית

הרב עובדיה דהן שליט"א יו"ר המועצה הדתית

IMG_9701

יו"ר חברה קדישא וממונה על מחלקת כשרות.

טלפון: 08-8630603.

הרב מרדכי חסיד

hasidגזבר המועצה וסגן יו"ר המועצה הדתית

ממונה על מחלקת מקוואות

טלפון: 088630604

ר' אברהם אלירם כהן

חבר-המועצה-הדתית

 

הרבנית חנה עמאר

חברת-המועצה-הדתית

 

רותי סויסה

חברת מועצה דתית

ר' דוד בן מנחם

ben_menachemסגן ומ"מ יו"ר המועצה הדתית

טלפון: 08-5630609.

אילן וענונו

חבר-המועצה-הדתית

 

לנין לריסה

חברת מועצה דתית

 

הרב מאיר עמאר

חבר המועצה הדתית

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר