odot

חדשות המועצה

המועצה הדתית מזכירה לציבור להקדים ולעשות "שטר פרוזבול" # ניתן לקבל שטרות במועצה הדתית

עם סיומה של שנת שמיטה נכנס משנה תוקף למצוות שמיטת כספים הנוהגת בסיום שנה זו (תשפ"ב), כל חוב שיש לאדם על חבירו בתורת הלוואה, פוקע ממנו בסיום שנת השמיטה, ולא יוכל עוד המלווה לתבוע את חובו מחבירו,PRUZCUK 1

המועצה הדתית במבצע מיוחד לחודש אלול: בדיקת תפילין ומזוזות 'חינם' לתושבי העיר

רבני העיר משבחים את המועצה הדתית על הרעיון המבורך שמציל משפחות רבים * הרב עובדיה דהן: "99 אחוז כשר 100 אחוז פסול"PHKHI 923

המועצה הדתית שותפה להחזרת המפעל הקדוש של "מידי חודש בחודשו" של האדמו"ר מפיטסבורג בעל האמונת אברהם זצוק"ל


חדש ימינו כקדם - מחזירים את מפעל התורה "מידי חודש בחדשו" מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג זצוק"ל ע"י המועצה הדתיתPHYXUCURD 5

הודעה חשובה לציבור בנושא "הגניזה" בעירנו

בעבר היו באזורים מסויימים בעיר "מתקני גניזה", לשם היה ניתן להעביר את הגניזה תמורת תשלום סמלי, כעת מתקנים אלו הוסרו והמקום היחיד בו ניתן להעביר את הגניזה, זה ב"אתר הגניזה" בכניסה לבית העלמין בלבד.DBHZV 3

המועצה הדתית יוזמת קורס ל"תקיעת שופר", בצד ההלכתי והפרקטי, הלכה למעשה

היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו - במסגרת ההיערכות וההכנות לקראת הימים הנוראים הבעל"ט, ולאור הפניות הרבות להכשיר בעלי תוקעים בשופר, ולרענן את הבקיאים, אנו שמחים להודיע על סדרת שיעורים בנושא "תקיעת שופר", בצד ההלכתי והפרקטי, הלכה למעשה.AUPR 1 11

כמידי שנה: המועצה הדתית מאפשרת לציבור לבדוק מזוזות חינם ותפילין

מבצע בדיקת תפילין ומזוזות "חינם" מתקיים בעיצומן של ימים אלו עד ערב ראש השנה תשפ"ג ע"י המועצה הדתית לתושבי העיר.PHKHI 9

כנס נשים ענק בשיתוף יחד עם "המועצה הדתית" ומרכז אור מנחם

לקראת הימים הנוראים המועצה הדתית מקיימת כנס ענק לנשים יחד עם מרכז אור מנחם שיתקיים ביום ראשון כב' באלול 18.9.22 יום עיון מרתק ומעצים שיקנה לך כלים, תובנות וחוויהXUS TVCV 1

אחר אשכבתיה דרבי הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית

הלב עדיין מסרב להאמין, קשה עלינו לעכל כי נוטל כבוד מבית חיינו, אשר בפתע פתאום נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, הורם הנזר והוסרה העטרה,TAFCHV SRCH 5

המועצה הדתית דאגה להסעות להלווית מרן חכם שלום כהן זצוק"ל

לקראת מסע ההלוויה של מרן ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן זצוק"ל מתארגנים לנסוע לירושלים - הכל עולין לירושלים

IMJFOG 8847

מרן ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן זצוק"ל - ברוך דיין האמת

אוי לה לספינה שאבד קברניטה, תורה תורה חגרי שק, נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודשNUSGV 98

דף 1 מתוך 80

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר