odot

חדשות המועצה

ספר תורה מהודר נכתב לע"נ עובדת בכירה מרת יוכבד יוכי כהן ע"ה במחלקת הנישואין

תורת יוכבד: ספר תורה מהודר נכתב לע"נ של מרת יוכבד (זוהרה) כהן ע"ה פקידה בכירה ומסורה שהיתה לסמל ודוגמא ואחריות במחלקת נישואין ברבנות הראשית ובמועצה הדתית.YOCHI TO 3

הרה"ר הגה"צ רבי חיים פינטו עלה להתפלל על קבר אביו הרמ"א פינטו זצ"ל ביום ההילולא

זכרו תורת משה: 35 שנים להילולת הרה"צ רבי משה אהרון פינטו זצ"ל # המונים עלו להתפלל בצל הנגיףHILUKA 35

מכרז מס' 3/2020 לביצוע עבודות שיפוצים במקווה הר חרמון 5, אשדוד

מכרז מס' 3/2020 לביצוע עבודות שיפוצים במקווה הר חרמון 5, אשדודHERMON

מכרז מס' 4/20 לביצוע עבודות אלומיניום כלליות

מכרז מס' 4/20 לביצוע עבודות אלומיניום כלליות הזמנה להציע הצעותALOMINUM

סיום מסכת "שבת" בשיעורו של הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד

בזכות הנגיף הגיע לשיעור דף היומי: סיום מסכת 'שבת' מרגשת למשתתפי הדף היומי בביהכ"נ חניכי הישיבות "בית יוסף" # כוחו של שיעור "בדף היומי"MARUNA 2 1

מכרז חיצוני מס' 8/2020 של המועצה הדתית

המועצה הדתית אשדוד מכרז חיצוני מס' 8/2020 המועצה הדתית אשדוד מודיעה בזה על קיום מכרז לתפקידים הבאים:BALANI4 2

לה' שנים להרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל שהאציל ממתורתו וקדושתו עשרות בשנים בעירנו

לה' שנים לעמוד צלותהון דישראל חסידא קדישא ופרישא הרה"צ רבי משה אהרן פינטו זצ"ל מדמויות ההוד שהאצילו על עירנו אשדוד המשך עשרות בשנים.HILULA 2021 1 - 8

מבצע "חינם" - בדיקת מזוזות ותפילין ע"י המועצה הדתית עד ערב ראש השנה

מבצע חודש אלול במועצה הדתית: בדיקת תפילין ומזוזות 'חינם' לתושבי העיר * הציבור נקרא להזדרז עם הבדיקות בתקוה שימצאו כשריםTEFILIN 2021

 

מטעם המועה"ד: קריאה לציבור להתפלל לרפואתו של כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א

ערב ראש חודש אלול תש"פ - לקיים בנו חכמי ישראל - קראו אל ה' בחוזקהT PITZBURG

סיומי מסכת "שבת" ותחילת מסכת "עירובין" בשיעורי דף היומי בעיר

בצל ריבוי התחלואה: בבתי כנסת רבים ערכו סיום מסכת 'שבת' למשתתפי השיעורים בדף היומי # מגידי השיעורים שבחו את המועה"ד ברכישת הגמרות ב-50% לטובת המשתתפיםSHABAT 2

דף 3 מתוך 68

3
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר