odot

חדשות המועצה

האישה הצדקנית מרת רחמה אמסלם ע"ה - מדמויות האצילות של עירנו אשדוד *צופיה הליכות ביתה*

המונים ובראשם ראשי ישיבות, רבנים, ואישי ציבור חשובים ליוו למנוחות עולמים במוצאי שבת קודש פרשת "אמור" את האשה הדגולה, הצנועה והחסודה, צופיה הליכות ביתה, אשר זכתה לחנך את בניה וצאצאיה בדרכי התורה והיראה, ברוכה במעשיה הטובים, אשת חיל עטרת בעלה, מרת רחמה אמסלם ע"ה שנזדככה ביסורים קשים והיא בת פג' שנים.

IMG 4370

עוזר שגריר ארה"ב בלשכתו של הרב הראשי רבי חיים פינטו

בפגישה עמדו על יחודו של העם היהודי באחדותו וסיכמו, כי עלינו לעשות הכל לשמור על השלום והאחדות בעםSHAGRIR

בעזרת המועצה הדתית - ניתן לקבל "יעוץ זוגי" מקצועי

לציבור תושבי העיר - הזוגיות חשובה לכם?! שירות חדש מקצועי ואטרקטיבי: "ייעוץ זוגי"

ZUGI

המועצה הדתית משתתפת ברכישת גמרות "זבחים" ללומדי דף היומי

בשורה משמחת ללומדי דף היומי - בסייעתא דשמיא השבוע החלו בלימוד בסדר קדשים מסכת "זבחים" במסגרת לימוד דף היומי.

77nm 0001

טקס יום הזכרון בבית העלמין:

זוכרים את שמות 223 הנופלים תושבי העיר אשר נפלו בהגנתם על המולדת, המועצה הדתית היתה מוכנה כראוי כמידי שנה לכבודם של הנופלים הי"ד בכל שטח בית העלמין

ImMG 3802

מכבדים את הנופלים הי"ד במועצה הדתית

לקראת יום הזכרון: תכונה רבה בשטח בית העלמין, ניקוי, שיפוץ נטיעת עצים, צביעה בדגל הלאום

IMG 3288

סיור הלכתי מקיף התקיים ע"י הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב מחלקת עירובין לראשי ואברכי כוללים

הערכה גדולה לפעילותו של ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן במעמד סיכום סיור 'עירובין' בעיר עם ראשי ואברכי הכוללים במודיעין עילית שהגיעו במיוחד לשמוע ולראות בשטח יחד בהדרכתו של הרב חיים קלמנוביץ רב מחלקת העירובין ויו"ר ועדת העירובין הארצית

IMG 2916

במעמד ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן – סיימו 18 מסכתות בנעילת ישיבת בין הזמנים בסניף "אורות יהודה" שנלמדו ע''י המשתתפים

במהלך חודש ניסן בישיבת בין הזמנים "אורות יהודה" המתקיים באופן קבוע בביהכ"נ הרש"ש ברובע ז', ע"י הרב משה יהוידע המסור בכל מאודו למען ילדי תשב"ר ותלמידי הישיבות הקטנות במסירות רבה,

ItttMG 3046

בהשתתפות הרבנים הראשיים לעירנו הגר"י שיינין והגר"ח פינטו:

ובמעמד מפואר ומרומם הוכתר בכתרה של תורה רבם של יהודי גאורגיה בארץ ובעולם הגאון רבי יעקב גאגולשוילי חבר לשכת הרבנות, רב שכונה באשדוד ורב בית הכנסת וקהילת "אור חיים חי" ליהודי גאורגיה ברובע ד'

009 5

ערב שביעי של פסח, ההכנות, עירוב תבשילין, זמני החג בכניסה וביציאה, זהירות מאכילת חמץ, התעוררות של המרא דאתרא הגר"ח פינטו בענין 'המימונה'

לקראת צאת החג, יש להקפיד לרכוש מזון אך ורק במקומות בהם מופיע אישור "מכירת חמץ" שע"י הרבנותIMKLJHG 0998

דף 6 מתוך 45

6
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר