odot

בחצר הקודש של המרא דאתרא הגר''ח פינטו: שמחת בית השואבה והושענא רבה


מעמד 'שמחת בית השואבה' התקיים כמידי שנה בחצר ביתו של המרא דאתרא הרה"ג רבי חיים פינטו בקרית מלאכי במוצאי שבת בהשתתפות קהל רב.

RIKU

עם הגעתו של הגר"ח פינטו לרחבה, הקהל פתח בשירת 'ימים על ימי מלך תוסיף' כשהגר"ח פינטו במרכז מעגלי השמחה. במשך שעה ארוכה רקדו ציבור המשתתפים זה לצד זה מכל העדות והחוגים בסימן של אחדות ולאחר מכן התכנסו בסוכה הגדולה של הרב הראשי.

בסוכה הוכן מבעוד מועד כיבוד קל בשפע רב. במעמד נשאו דברים הרב שמואל אוחנה ר"מ ישיבת 'שובה ישראל' שפתח בברכת ברוכים הבאים למעמד שמחת בית השואבה המרכזית ואחריו נשא דברים הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, הרבנים והממונה למועצה הדתית והאורחים עמדו בדבריהם על מעלתה של שמחת בית השואבה.

את המשא המרכזי נשא הרב הראשי הגר"ח פינטו כשבראשית דבריו בירך את כל המשתתפים בברכת מועדים לשמחה. בדבריו האריך את גודל מעלתה של שמחת בית השואבה.   
לאחר דבריו, הציבור עבר בהמוניו לברך ולהתברך בברכת החג ו'לחיים' מהרב פינטו במשך שעה ארוכה לאחר מכן נמשכו השמחה והריקודים עד השעות המאוחרות של הלילה.

בליל הושענא רבה התאספו ציבור רחב שהגיע מכל רחבי הארץ לסדר תיקון ליל הושענא רבה בסוכתו של המרא דאתרא שבקרית מלאכי. במהלך הלילה התקיים הלימוד לפי סדר יחד עם כל המשתתפים כשבעת אמירת הסליחות הגר"ח פינטו תקע בשופרו של הגה"ק בעל האביר יעקב זי"ע. לפני עלות השחר נערכה הילולת בעל ה"פלא יועץ" מפי הרה"ג ר' שמואל אוחנה שמסר שיעור מתוך הספר 'פלא יועץ' והעלה על נס על גדולתו ומעלתו של בעל ההילולא.

בתפילת שחרית שהתקיימה עם הנץ החמה עבר לפני התיבה הגר"ח פינטו בסוכה, כשבסיומה ערכו סעודת "מחילת עוונות" שבמהלכה דיבר וחיזק את ענין "תיקון כרת" המתקיים מידי ליל שישי באוהל הציון של אביו הרמ"א פינטו זצ"ל באשדוד וציין שתיקון זה נתקן יסודו של בעל המהרח"ו זי"ע.

את ההקפות ערכו בציון 'אוהל הצדיקים' כשהגר"ח פינטו ניגש לפני התיבה כשארבעת המינים בידיו כל העת. בדברים שנשא, עמד בחשיבות ענין ההקפות שביום שמחת תורה.

לאחר התפילה הרב בירך את כל המשתתפים בברכה והצלחה ושיקבלו תפילותינו ברחמים וברצון.

את יום חג שמחת תורה ערך הרב הראשי הגר"ח פינטו בקרב צאן מרעיתו בבית מדרשו 'אוצרות חיים-ישמח משה' אשדוד, כאשר מאות רבות מכל רחבי העיר הגיעו לתפילות כדי לרקוד בהקפות עם ספרי התורה ובפרט עם הספר הקדוש המיוחד לסבו הגדול הגה"ק רבי יאשיה פינטו זיע"א אשר ידוע כי  ישועות ונפלאות רבים נעשו בזכות ספר תורה קדוש זה.

BERAAAAA

 

LULA

IMG 0426

אודות המועצה חדשות אחרונות בחצר הקודש של המרא דאתרא הגר''ח פינטו: שמחת בית השואבה והושענא רבה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר