odot

בציון ארבע שנים למרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: ראש המועה"ד הרב דהן נשא דברי ברכה

הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית נאם בפני 600 תלמידי ישיבות שגדשו את בתי המדרש בעיר בימי בין הזמניםIMG 98594

600 תלמידים השתתפו בישיבות בין הזמנים שהחלו את פעילותם מיד לאחר יום הכיפורים עד לתחילת זמן חורף ר"ח חשון, כך שקול שאון התורה ב''ה לא הפסיק, אלא הולך ומתגבר בהיכלי התורה בבתי מדרשות ובבתי כנסיות ברחבי אשדוד במסגרות של ישיבות בין הזמנים "חזון עובדיה" ע"ש ולזכרו של מרן זצוק"ל שהשבוע ציינו שנתיים להסתלקותו.

את היוזמה הברוכה שעליה מברכים אנשי החינוך בעיר וההורים, יזם וארגן הרב עמרם כנפו ממ"ק ראש העיר שהרחיב את המיקום גם ברובעי העיר הרחוקים על מנת שיזכו כמה שיותר הצורבים הצעירים לנצל את הימים הללו בשקידת התורה ולא לאבד את הזמן לריק בחוצות. מי שניהל ביד רמה בשטח את פעילות בישיבות בין הזמנים והכינוסים זה היה עו"ד הרב מאיר בן סימון חבר מועצת העיר, יו"ר הרשות הלאומית להתמכרויות.

בימים אלו, זכו התלמידים לשמוע שיעורי תורה והלכה ולשיחות מוסר מפי רבנים וגדולי תורה שהשמיעו דברי אגדה ומוסר ומעלת לימוד התורה בימים אלו וכן דברי חיזוק והתעוררות כהכנה לקראת זמן חורף בהיכלי הישיבות הקדושות השבוע והזכירו ממשנתו של מרן זצוק"ל במעלתם של ימים אלו.

עם סיום הזמן, לקראת יומא דהילולא רבה, התקיים כנס מרכזי בבית הכנסת "אוהל אברהם" במעמד הרבנים הגאונים: בנש"ק הרב משה אבוחצירא נכד הבבא סאלי זיע"א וראש הכוללים "אוהלי יעקב", הרב עמנואל טולידנו מראשי ישיבת "שארית יוסף", הרב יהודה סבח ר"י "זכרון דוד" המקובל רבי דוד בצרי ר" "השלום". את המעמד פתח הרב מאיר בן סימון אשר הביע קורת רוח ושמחה על מאות בחורי הישיבות שזכו לחבוש את ספסלי בית המדרש בימי בין הזמנים והודה  לרב עמרם כנפו ממ"ק ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס על היוזמה המבורכת והקבועה של הקמת ישבות בין הזמנים אלו תמידין כסדרן.

דברי ברכה קצרים נשא ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שדיבר במעלת ניצול הזמן בימים אלו והזכיר ממשנתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל והודה לכל המסייעים לרעיון המבורך והחשוב.
לאחר תפילת מנחה, חולקו המילגות כאות עידוד וחיזוק ע"י הרכזים לתלמידים המשתתפים.

IMG 9580

IMG 9612

IMG 9665

אודות המועצה חדשות אחרונות בציון ארבע שנים למרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: ראש המועה"ד הרב דהן נשא דברי ברכה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר