odot

המקובל רבי דוד בצרי לרב עובדיה דהן: אשריכם ואשרי חלקכם בזכויות הגדולים שאתם עושים בעיר

הדברים נאמרו בכנס נעילת ישיבת בין הזמנים "אורות יהודה" שבמהלכו נערך 20 סיומי מסכתות שנלמדו ע''י הבחורים הצעירים

IMG 9763

באופן נדיר ומיוחד הופיע המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי ר"י "השלום" לנעילת ישיבת בין הזמנים "אורות יהודה" ומעמד 20 סיומי מסכתות שהתקיים לקראת זמן חורף בהיכלי הישיבות.

בימי בין הזמנים התקיים ישיבת בין הזמנים "אורות יהודה" בביהכ"נ הרש"ש ברובע ז', בראשותו של הרב משה יהוידע, במהלך הסעודת מצוה התקיים 20!!! סיומי מסכתות שנלמדו ע"י הבחורים שזכו במשך כל אותם ימים לשקוד על לימודם עד שסיימו ביום האחרון לפני חזרתם ללימודים.

ביום האחרון התקיימה 'סעודת מצוה' מכובדת לכל התלמידים במעמד המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי ר"י "השלום", יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, הרב חיים בן חמו מרבני המועה"ד, ויו"ר ישיבת בין הזמנים הרב משה יהוידע.

המעמד החל בסיום המסכת ע"י אחד הבחורים כשמיד אחר כך שאר הבחורים סיימו מסכת בזה אחר זה עם סיום המסכתות ואמירת ה'הדרן עלך', כובד הרב עובדיה דהן באמירת הקדיש.

הרב עובדיה דהן הביע את התרגשותו מכמות המשתתפים ומהמעמד של 20! סיומי המסכתות ובדבריו עודד את המשתתפים ואמר, כי יש לו הערכה מיוחדת לאותם תלמידים היודעים לנצל את זמנם היטב ושוקדים על התורה מתוך שאיפה לגדול ולהתעלות עוד בתורה הק', וציין את חשיבות לימוד התורה בימים אלו שהיא ודאי תמשיך לתת את אותותיה עם תחילת זמן קיץ בהיכלי התורה בבחינת 'הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו'.

בסיום דבריו העניק לתלמידים כאות עידוד ספרי קודש וכן באופן אישי דאג לכל תלמיד שזכה לסיים 'מסכת' – הוקרה והערכה באופן מיוחד, מלבד המילגה אותו קיבל כל משתתף.

לאחר מכן נשא דברי תורה וברכה הרב חיים בן חמו ואמר שהתלמידים שהשתתפו בלימוד בכל ימי בין הזמנים הם בעצם חידשו בכך שהפכו את בין הזמנים ל'זמן' בפני עצמו, שגם בו יושבים ועוסקים בתורה בשמחה ובהתלהבות ומכח זה ודאי ימשיך להשפיע לטובה לזמן קיץ להיות מונחים בלימודים ביתר שאת וביתר עוז.

את המשא המרכזי במעמד נשא המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי ששמח לשמוע שבחורי הישיבות בחרו ללמוד בימי בין הזמנים ולחבוש את ספסלי בית המדרש.

בדבריו, עודד את הבחורים והסביר ע"פ מדרשי חז"ל ואמר, שאתם נקראים מקיימי עולם, שהעולם כולו עומד על התורה, משחרב בית המקדש ואין קרבנות, העבודה העיקרית זה לימוד התורה וגמילות חסדים.

כל בחור שסיים 'מסכת' שידע שהוא מעמיד עולם ממש, וגם חסד כמו לכבד את השני, בכך יש לכם זכות גדולה שאתם יושבים ועוסקים בתורה בפרט בימים אלו שאין מסגרת קבועה כמו שנמצאים בסדרי הישיבה, אלא זה מראה שאתם דבוקים בתורה הק' ולימוד זה משפיע שפע רב בעולם.

בסיום בירך את המארגנים שזכות גדולה להם בהאדרת התורה ובירך באופן מיוחד את הרב עובדיה דהן המלווה בעזרה במסירות רבה לישיבת בין הזמנים ועל כל פעולותיו הברוכות למען חיזוק והרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר.

בתחילת המעמד הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית קידם את פני המקובל הרב דוד בצרי שסקר בפני הרב האורח הגר"ד בצרי על הפעילות האחרונה במועצה הדתית כמו העמדת 56 רבנים מורי הוראה שהשיבו על שאלותיהם של רוכשי ארבעת המינים בין יום כיפור לחג הסוכות מבוקר ועד לילה, בדיקת תפילין ומזוזות ''חינם'' לתושבי העיר והכנת התשתיות לקראת בניית שני מקוואות טהרה חדשים בעיר ועוד היד נטויה, הגר"ד בצרי שהתפעל מהדברים, מיאן לשבת במקומו ובירך בחביבות רבה את הרב עובדיה דהן "אשריכם ואשרי חלקכם" שתמשיכו עוד לעשות חיל ולהגדיל תורה ולהאדירה.

הרב משה יהוידע בירך את הרבנים על דבריהם החמים, על העזרה ועל העידוד לתלמידים שבזכות זה התלמידים יגיעו לזמן קיץ כשהם רעננים ומוכנים כראוי. וסיפר לנוכחים כי למעשה כשהחיל את ישיבת בין הזמנים לא היה בידו במה לקיים את הפעילות, אך ראה בס"ד עזרה מכוונת שהנה מצליח להתגבר ולהעניק את המילגות מעבר למתוכנן.

IMG 9739

IMG 9753

IMG 9815

IMG 9828

אודות המועצה חדשות אחרונות המקובל רבי דוד בצרי לרב עובדיה דהן: אשריכם ואשרי חלקכם בזכויות הגדולים שאתם עושים בעיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר