odot

סודר העירוב בבית החולים 'אסותא' באמצעות המועצה הדתית:

עם פתיחתו של בית החולים החדש "אסותא" יורחב קו העירוב העירוני ויקיף את דרכי הגישה החדשות לבית החולים הנבנות כיום מדרומה של העיר, כמו"כ יבנה בעז"ה עירוב מהודר מסביב לבית החולים "אסותא" המותאם גם לבני עדות המזרח

IMG 0946

במעמד הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו התקיים סיור הלכתי בנושא "עירובין" במתחם בית החולים החדש "אסותא" בו השתתפו הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב מחלקת העירובין באשדוד ויו"ר ועדת העירובין הארצית, יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ורב בית החולים רב יעקב קיהן רב בית החולים אשר עמדו על כל ההיבטים ההלכתיים בענין העירוב במקום.

לאחר בדיקה וסיור מקיף בכל שטח בית החולים והיקיפו, מתברר שאכן בית החולים נמצא בתוך שטח העירוב הכללי של העיר, בנוסף בית החולים עצמו מוקף כולו בגדרות למעלה מעשרה טפחים, שזה נקרא מחיצות ממש אף לדעת בני עדות המזרח הנוהגים בשיטת מרן השולחן ערוך, אך בכניסה הראשית, אשר שם נכנסים הכלי רכב ובני אדם השטח הרחב פתוח, וכידוע, לדעת בני עדות המזרח המחמירים כדעת מרן השו"ע ברחובות שרוחבם הוא יותר מט"ז אמה, יש צורך להקיפם במחיצות ובדלתות כניסה.

לשם כך, הוצע ע"י הרה"ר הגר"ח פינטו להקים צורת הפתח משני צידי הכניסה הראשית, הרב חיים קלמנוביץ אמר שזה הפיתרון הטוב ביותר לבנות בקטע של הכניסה הראשית, עירוב של צורת הפתח ע"י בניית שני עמודים והצמדתם לגדרות בית החולים משני הצדדים וזה יועיל לכתחילה לכל השיטות. מאחר וכאמור בית החולים מוקף במחיצות יהיה ניתן לטלטל חפצים בתוך בית החולים גם לבני עדות המזרח המחמירים כדעת מרן השו"ע והרמב"ם. לאחר התקנת עירוב זה, יהיה ניתן להסדיר בבית החולים עירוב חצירות מהודר שישמש כמענה הלכתי לבעיות ההלכתיות הקיימות ספציפית בעירוב בבתי החולים.  

עם פתיחתו של בית החולים מתקיימות כיום עבודות תשתית של סלילת כבישים ודרכי גישה נוספות לבית החולים מהצד הדרומי שמחוץ לתחום העיר אשדוד הנמצא מחוץ לתחום קו העירוב של העיר.

לשם כך מבהיר הרב קלמנוביץ לידיעת הציבור את גבולות קו העירוב באזור בית החולים "אסותא" כיום, כדלהלן:

א. קו העירוב של העיר מקיף כיום את כל אזורי המגורים של העיר אשדוד, כולל כל שטח בית החולים "אסותא". ומשום כך, דרכי הגישה לבית החולים מכל רחבי העיר נמצאות בתוך תחום העירוב.

ב. אולם, באזור בית החולים מסתיים קו העירוב בקצהו של כביש s – שד' משה סנה פינת שד' מנחם בגין, ופונה ימינה לכיוון מערב מאחורי הטיילת (מתחם גן הפילים נמצא בתוך קו העירוב). משום כך, יש לתת את תשומת הלב לכל החפצים להגיע בשבת לבית החולים מהכיוון של כביש - S שדרות משה סנה, כי בסיומו של כביש זה אין להמשיך לצומת של שד' מנחם בגין, ויש לפנות ימינה לטיילת (כאמור, מיתחם גן הפילים נמצא בתוך קו העירוב), ומשם להמשיך בטיילת זו. מסיומה של הטיילת ניתן להגיע לאזור בית החולים.

ג. עם פתיחתו של בית החולים, מתקיימות כיום מסביב לבית החולים עבודות תשתית של סלילת כבישים ודרכי גישה נוספות לבית החולים מהצד הדרומי שמחוץ לתחום העיר אשדוד, - חשוב לציין כי שטח זה נמצא כיום מחוץ לתחום קו העירוב של העיר.

ד. בסיועה של המועצה הדתית והעומד בראשה הרב עובדיה דהן נמסר, כי בסיומן של סלילת הכבישים ודרכי הגישה הנוספות לבית החולים, יוקף בעז"ה כל אזור זה בתוך תחום העירוב. עם סיום הרחבת קו העירוב באזור זה תבוא הודעה נפרדת.

ה. מסביב לאזורים ג', ו', ז' קיים עירוב נוסף הבנוי מ"עומד מרובה על הפרוץ" ומעוד הידורים הלכתיים שונים נוספים. לכל המהדרין להסתמך רק על עירוב זה, ומטעמי פיקוח נפש נאלצים לנסוע בעיצומה של השבת לבית החולים, עליהם לתת את תשומת הלב בדבר פרטי ההלכות של עירובי חצירות למי ששבת בחצר אחרת בענין טלטול חפצים מחדר לחדר ומחדר לחצר, וכמבואר בשו"ע סי' שעב' סעיף א' ובביאור הלכה שם. בענין זה קיימת אריכות רבה בדברי הפוסקים בהגדרת חדרי הטיפולים והמסדרונות שבבתי החולים האם דינם הוא כבית או כחצר.

בדבר כל הבירורים ההלכתיים הנדרשים ניתן לפנות להרה"ג הרב חיים קלמנוביץ שליט"א טל. 054-8443963.

גלריה מהסיור:

IMG 0862

IMG 0898

IMG 0899

IMG 0902

IMG 0909

IMG 0957

IMG 1007

IMG 1033

אודות המועצה חדשות אחרונות סודר העירוב בבית החולים 'אסותא' באמצעות המועצה הדתית:

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר