odot

יוזמה מבורכת של המועצה הדתית: הרב עובדיה דהן יזם "קורס הכשרה למשגיחי כשרות" במועצה הדתית


על מנת לעודד את הלימוד להכשרת משגיחי כשרות מטעם המועצה הדתית אשדוד, הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית נתן אפשרות מיוחדת למשגיחי כשרות בתפקיד שעדיין אין להם תעודות כשרות (וזה מועט מאוד יחסית) להשתתף ב"קורס הכשרת משגיחי כשרות"

IMG 1262

באולם שע"י המועצה הדתית אחת לשבוע אותו מעביר הרב מיכאל אטיאס רב בכיר המכיר מקרוב את כל חומר הלמידה ואף בוחן ברבנות הראשית לישראל ורב מוסמך מ'מכון הלכתא – מרכז ההכשרה ללימודי הלכה'.

יצויין כי עשרות נרשמו לקורס חשוב זה גם כאלו שאינם עובדים בכשרות אלא שחובים על העתיד. בשיעור הראשון נשא דברי ברכה ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שדיבר על חשיבות של כל נושא תעודה והאחריות של כל משגיח בעסק המזון בו הוא נמצא. בס"ד ארגנו כאן במועצה את הקורס בכשרות המטבח למשגיחי כשרות – המקנה ידע אקטואלי בנושאים הרלוונטיים בשילוב הדרכה לישום ופראקטיקה מעשית עד להסמכה של משגיח כשרות מטעם הרבנות הראשית. על כן חשוב מאוד להשתתף בכל השיעורים, ללמוד טוב ולחזור על החומר, שיבח את הרב המוסר את השיעורים, זכיתם ברב חשוב המונח היטב בחומר ויענה לכם באופן ברור על כל שאלה בכל ענף המזון בתחום הכשרות.

לנו כמעצה דתית שאנו כפופים לתקנות חוזר מנכ"ל והרבנות הראשית, יש חובה לכל משגיח לעבור את הבחינות בהצלחה בנושא הכשרות  ולשאת תעודה המעידה על כך, כיום זו חובה של ממש! ולכן עשינו מאמץ לא קל כדי שתצליחו לארגן את השיעורים כאן במסגרת המועצה הדתית, ללמוד כראוי ולקבל תעודה. בסיום בירך את המשתתפים שיצליחו במשימתם ויזכו בבוא העת לעבור את המבחן ברבנות הראשית לישראל בהצלחה.

לכבוד המשתתפים יש פינה של שתיה חמה וקרה וכן מיני מזונות לפני השיעור.

הרב אטיאס מגיד השיעור, הודה מקרב לבו לרב דהן על היוזמה הברוכה וכן המשתתפים הודו על האפשרות המסודרת ללימוד החומר החשוב בצורה מסודרת.

יצויין כי חוברות עם סיכום החומר מחולקים לכל המשתתפים על מנת להקל לחזור על החומר ולהיות מונח בו כראוי. בחוברת, מובאים בעיקר נוהלי הכשרות של הרבנות הראשית שחוברו ע"י רבני ומנהלי מחלקת הכשרות מניסיון בשדה הכשרות במשך עשרות בשנים.

מבחן ההכשרה למשגיחי הכשרות יתבסס על שלושה נושאים בעיקר והם: לימוד החומר כמובא בשו"ע, מושגי כשרות, ונוהלי כשרות, כל אלו מסומנים ומובאים בחוברת הנוכחית לטובת משתתפי הקורס.

גלריה תמונות:

IMG 1244

IMG 1249

IMG 1277

IMG 1278

אודות המועצה חדשות אחרונות יוזמה מבורכת של המועצה הדתית: הרב עובדיה דהן יזם "קורס הכשרה למשגיחי כשרות" במועצה הדתית

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר