odot

המועצה הדתית מקיימת שיפוצים נרחבים בשטח אולם ההספדים והמעברים בבית העלמין


חולקים כבוד אחרון - שיפוצים נרחבים בבית העלמין. בימים אלו נעשות עבודות ושיפוץ בבית העלמין בכל אזור אולם ההספדים, המעברים והסככות במטרה לייעל ולהרחיב את המקום לרווחת ציבור המלווים ולהקל מעליהם בעת קשה זו בה הם נמצאים.

IMKOTERTG 1174

במשך עשרות בשנים לא נעשו במקום עבודות שיפוץ, לכן במשך זמן רב תכנן יור המועצה הדתית הרב עובדיה דהן לערוך שיפוץ מקיף ויסודי בצורה מקצועית ומכובדת כיאה למקום זה כבית העלמין למען כבוד המת.

במשך כעשרה ימים יתקיימו עבודות שטח במקום, הריצפה כולה תיעקר ובמקומה יבוא ריצוף חלק בשיטה מיוחדת, ההלוויות יתקיימו בימים אלו ברחבת הכניסה לבית העלמין באוהל ענק שנבנה במיוחד לערוך את טקסי ההלוויות.

את העבודות עצמן והתכנון מלווה ראש המועצה הרב דהן מידי יום ביומו ואף בביקור תכופים במקום.

יצויין כי עבודות אלו הן בהמשך לעבודות והשיפוץ שנעשו בשנים האחרונות עי הרב דהן בנושא שיפוץ ובנית מצבו עבור הנפטרים הערירים, שיפוץ חלקת ילדים, שיפוץ חדר הטהרה בעלות של מאות אלפי ₪, בנית והקמת מקוה טהרה בבית העלמין, שילוט חדש ובולט בכל שטח בית העלמין, הקפדה על ניקוי וסדר בכל השטח, הכנסת ספר תורה להנצחת כל הנפטרים הערירים כששמם חקוק על ספר התורה, הכשרת מקומות חניה לבאים לפקוד את בית העלמין ועוד ועוד.

תמונות מהעבודות במקום:

55670 01

6790- 2

6790- 5

6790- 7

6790- 8

55670 4

55670 5

55670 10

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית מקיימת שיפוצים נרחבים בשטח אולם ההספדים והמעברים בבית העלמין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר