odot

כ-15,000 סדר 'הדלקת נר חנוכה' צבעוני חולקו ע"י ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן

לקראת חג החנוכה, המועצה הדתית הפיקה סדר 'הדלקת נר חנוכה' צבעוני לציבור הרחב תושבי העיר שחולקה בשבוע האחרון במוסדות החינוך, בתי ספר, ובתי הכנסת בעיר, לקראת ימי חג החנוכה שיחול בשבוע הבא.

IMG 2308

'סדר הדלקת נר חנוכה' ערוך בגרפיקה עשירה מאוד, מובאים ברכות הדלקת הנרות באותיות גדולות וברורות, כשלאחריה הפזמון הידוע 'מעוז צור ישועתי' והמזמורים שנוהגים לומר לאחר הדלקת הנרות.

ליד סדר הברכות על הדלקת הנרות, מובאים ברכותיהם של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ויו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן לתושבי העיר לקראת חג החנוכה בו הם מברכים "שנזכה יחד לאור הגנוז, אור של שמחה,  ויהי רצון שאור הנרות יאיר בלבכם, בביתכם ובלב משפחותיכם תמיד וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ולברכה מתוך נחת ובריאות לשנים רבות טובות ונעימות".

בביקורו השבוע של יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן אצל ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי הגיש בפניו את סדר הדלקת נר חנוכה והביע את התרשמותו מהמוצר היפה והאיכותי וציין לשבח את הפעולות הברוכות הנעשות על ידו במסגרת המועצה הדתית.

סדר הדלקת נר חנוכה התקבל בברכה רבה בקרב הציבור הרחב, מתפללי בתי הכנסת בעיר וראשי מוסדות החינוך תוך כדי הודאה והערכה לרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית על יוזמה ברוכה זו.

YUYUY1 1

YUYUY1

אודות המועצה חדשות אחרונות כ-15,000 סדר 'הדלקת נר חנוכה' צבעוני חולקו ע"י ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר