odot

במעמד נרגש התקיים קידוש חלקת הילדים בבית העלמין

בבית העלמין נחנך לאחרונה חלקת ילדים בכניסה לבית העלמין בסמוך ל"ביתן הגניזה", המקום הוכשר במיוחד, נשתלו עצים סביב ונצבע הכותל כולו בסמוך.

IMG 1226

לאחר ישיבה מקצועית עם ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הוחלט על שטח לקובעו בשם "חלקת ילדים". לשם כך הובאו לשטח מנין אנשים יחד עם ר' אברהם דרעי שערכו קידוש בית העלמין לחלקה הנוכחית, קראו כולם את התפילה המיוחדת שאותה תקנו לנו רבותינו יחד עם פרקי תהילים כאשר בין לבין מהדהד קול השופר ע"י ר' אברהם דרעי. וכולם הביעו תפילה ותקוה שלא יצטרכו לחלקה זו ויזכו לכולם לבריאות ואריכות ימים ושנים.

תמונות:

IMG 1228

IMG 12280

IMG 12280 3

אודות המועצה חדשות אחרונות במעמד נרגש התקיים קידוש חלקת הילדים בבית העלמין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר