odot

כבוד התורה: לזכרו של הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל מרבניה הותיקים של העיר הוכנס ספר תורה מהודר

במעמד הרבנים הראשיים הגר"ח פינטו, הגר"י שיינין, יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן ורבנים חשובים הוכנס ספר תורה וספר חידושי תורה "דעת שמעון" מרבניה הותיקים של עירנו במלאת 4 שנים להסתלקותו

AB99 2

במעמד מיוחד ומרגש התקיים מעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת "תהילה לדוד" רובע א' שנכתב בציון ארבע שנים להסתלקותו של הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל ממקימי עולה של תורה הראשונים בעיר, מיסד המוסדות "תהילה לדוד" והישיבה לצעירים "תורה אור" ורב שכונה רובע א' במשך עשרות בשנים.

את היוזמה הברוכה של כתיבת ספר התורה יזם וארגן בנו הרב אברהם אלירם כהן רב בית הכנסת "תהילה לדוד" וראש כולל "דעת שמעון".

מעמד כתיבת האותיות התקיים בבית הגר"ש כהן זצ"ל ברובע ז' במעמד רבני העיר, הרה"ג רבי חיים שמעון פינטו, הרה"ג רבי יוסף שיינין, ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ועוד שורה של רבנים, דיינים ואדמורי"ם, אישי ציבור חשובים. משם פנו לביתו של הרב אברהם אלירם כהן ברובע א', שם התקיים מעמד תפירת היריעות בסיומו יצאו בתהלוכה בשירה ובריקודים לכבודה של תורה.

בהגיעם לרחבת בית הכנסת "תהילה לדוד", פתחו בחורי הישיבה לצעירים "תורה אור" והציבור בשמחה של תורה, ריקודים ומעגלים, כשילדי החמד מנופפים בלפידים מוארים. לאחר אמירת מזמור לדוד וימלוך ד' כנהוג, הוכנס ספר התורה בזה אחר זה להיכל הקודש.

השמחה והריקודים נמשכו לאחר מכן באולמי 'בלו קאסל' שהיה מלא עד אפס מקום ובמשך שעות ארוכות רקדו תלמידי ישיבת "תורה אור" יחד עם הרבנים והציבור.

במהלך הסעודה נשאו דרשות מפי רבנים חשובים ובדבריהם הזכירו בשבחו של הרה"ג ר' שמעון כהן זצ"ל על זכות ראשונים בצביונה של העיר באזורים הותיקים בהפרחת השממה בהרבצת תורה, בקירוב רחוקים שפעל במסירות רבה במשך כל ימיו בפרט כשהחל לשמש כמשגיח בישיבת "עטרת צבי" בשנותיה הראשונות לצידו של הגר"א אלטמן ר"י "עטרת צבי" ונטע בתלמידים תורה ויראה. עוד הזכירו שהנהגתו היתה בפשטות וזכה לעלות ממדרגה למדרגה ולבנות את העולם הבא שלו בשקידת התורה ובמידות המיוחדות שלו.
 
את המשא המרכזי במעמד נשא הגאון רבי אברהם חפוטא שליט"א, שהיה מורו ורבו של הגר"ש כהן זצ"ל. הרב הזכיר את המעלה הגדולה של כתיבת ספר תורה שנכתבה לע"נ ושיבח את תלמידו משכבר הימים ואמר, רבי שמעון היה מהמצוינים ומהמתמידים, הנהגתו היתה בפשטות וזכה לעלות ממדרגה למדרגה ולבנות את העולם הבא שלו בשקידת התורה ובמידות המיוחדות שלו.

ההשקפה התורנית שלו, היה לו שיקול דעת, דעת תורה, בעל מידות תרומיות, מידת הענווה, מידות נפלאות, מידת ההנהגה, מידת הרחמנות והחסד. רבי שמעון זצ"ל במה הוא זכה? כי כל ימיו חיפש את האמת בכל גישה גם בישיבה וגם כשפתח את הישיבה באשדוד בכל מקום היו מעריצים אותו, כולם ידעו שהוא אדם אמיתי, צדיק, תלמיד חכם שמסר את נפשו למען התורה.

בסיום דבריו אמר הגר"א חפוטא, כי ללא ספק יש שמחה גדולה בשמים וזה העת לברך את בנו הרב אברהם אלירם שטרח ויגע לכל המעמד הנפלא לספר תורה ולסעודת המצוה ובודאי ישפיע ברכה על כל בני המשפחה וקהל צאן מרעיתו, שיראה ברכה ובריאות גופא ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

לאחר מכן ראש הכולל הרב אברהם אלירם כהן ערך יחד עם אברכי הכולל "דעת שמעון" סיום מסכת 'מכות' שנלמדה לע"נ הגר"ש כהן זצ"ל.

לכבוד המעמד, הרב אברהם אלירם כהן הוציא לאור ספר שנקרא "דעת שמעון" ובו מאמרים על התורה בעריכה מפוארת ומושקעת, הובאה בו גם תורתו של הרב זצ"ל ומאמרים על סדר פרשיות התורה שנכתבו ע"י בני המשפחה וכן פרקי חיים על הדמות הגדולה של הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל מאז שהחל להפריח את השממה בימיה הראשונים של הקמת העיר כשהכל היה אז מדבר וחולות.

בתום המעמד, ננעל ערב קדוש ונשגב זה מתוך תחושה עילאית וחיזוק על מעלת ערך וסגולת התורה הקדושה עם דמות גדולה וחשובה זו, אשר וודאי תיחרט בלבם של כל המשתתפים הרבים לעוד זמן רב.

תמונות:

AB99

AB99 1

AB99 3

AB99 4

AB99 5

AB99 6

AB99 7

AB99 8

AB99 9

AB99 10

AB99 11

אודות המועצה חדשות אחרונות כבוד התורה: לזכרו של הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל מרבניה הותיקים של העיר הוכנס ספר תורה מהודר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר