odot

המועצה הדתית משתתפת בעזרת רכישת הגמרות ללומדי הדף היומי בבתי הכנסת בעיר

בשורה משמחת ללומדי דף היומי - בסייעתא דשמיא לקראת תחילת לימוד מסכת "עבודה זרה - הוריות" במסגרת לימוד דף היומי שיחול אי"ה בשבוע הבא.

0kjbj 0001

הרינו להודיעכם כי המועצה הדתית מסייעת ברכישת הגמרא "עבודה זרה – הוריות" בהוצאת  "עוז והדר" וכן של "מאורות דף היומי" במחיר מסובסד בעלות של סך 30 שח' בלבד לכל גמרא.

כמו כן גמרא מהדורת 'שוטנשטיין'  "עבודה זרה – הוריות" כל כרך ב-100 שח' בלבד.

הכמות מוגבלת כל הקודם זוכה.
לנוחיות הלומדים ניתן לרכוש את הגמרות אצל "שרגא ספרי קודש" – רח' רבי אליעזר בן הורקנוס 12 אשדוד
בוקר: 11:00-13:00 אחה"צ: 20:30  17:00 טל: 08-8664711
 

* למעוניינים ניתן לרכוש מסכת  "עבודה זרה – הוריות" בהוצאת "ושננתם" בעלות של- 45  שח' בלבד אצל הרב חיים בן חמו במועצה הדתית קומה 2.


                                        בברכת התורה
                       הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית משתתפת בעזרת רכישת הגמרות ללומדי הדף היומי בבתי הכנסת בעיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר