odot

מיוחד: הראשון לציון הגר"י יוסף בביקור רב רושם בשבת באשדוד

"יש צימאון גדול לתורה בבתי הכנסת שהספקתי לבקר", אמר האורח הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף וחיזק את המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו לעמוד על המשמר בעיר

EW0001

הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התארח בשבת האחרונה באשדוד והאציל מברכותיו למאות מתושבי העיר שהגיעו להסתופף בצל קורתו.

הביקור החל בביתו של המרא דאתרא הגה"צ בנש"ק רבי חיים פינטו ובהשתתפות ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, רבני שכונות, חברי המועצה הדתית, חברי מועצת העיר, רבני קהילות רבני בתי כנסת ראשי מוסדות החינוך רבני ישיבות והכוללים "שובה ישראל" וציבור רחב שהגיע להשתתף במעמד המרגש.

הגר"ח פינטו קידם בברכה והודה לראשון לציון על שמחזק את העיר ואת הרב הראשי כשהמטרה היא לשמור על המסורת וחיזוק וביצור הדת.

EW0006

הראשון לציון הגר"י יוסף שיבח מאוד את פעולותיו הברוכות של הרב הראשי הגר"ח פינטו ואמר: "אני באתי לכאן לחזק את המעמד של המרא דאתרא שיעמוד על המשמר בכל עניני הרבנות בכשרות, נישואין, גיור ועוד, ואני מברך אותו שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה יחד עם רבני השכונות שמרביצים תורה והלכה בבתי הכנסת בשכונות בעיר".

כן בירך את הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד שידוע בעשייתו המבורכת  במועצה הדתית וכן את  ממ"ק ראה"ע אבי אמסלם שיזם את הביקור הנוכחי בעיר.

במהלך השבת ביקר הראשון לציון בשבעה בתי כנסת ברבעים י"א, י"ב וברובע הסיטי והאיר פניו למאות המתפללים שבאו לברך ולהתברך. במהלך הביקורים הוא מסר שיעורי הלכה ואגדה בבתי הכנסת. בליל שבת התקיים מעמד מפעים של 'עונג שבת' עם מאות צעירים שבאו להתברך אצל הגר"י יוסף.

לפני קריאת התורה בביהכ"נ "משכנות שמואל" בראשותו של זקן רבני משפ' אבוחצירא הגה''צ רבי אליהו אבוחצירא שטרח במיוחד להשתתף בתפילה למרות חולשתו, בתוך דברי התורה בירך בחביבות רבה את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי שעושה רבות למען צביונה של העיר, בחוכמה ובתבונה רבה ובירכו שימשיך להרים את כבודה של השבת שהיא מקור הברכה.

השיעור המרכזי התקיים בביהכ"נ "תפארת רפאל" בראשותו של הגר"מ אבוחצירא שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום. שם בסעודה שלישית הגיע וטרח במיוחד המרא דאתרא הגר"ח פינטו שנשא דברי תורה וחיזוק בפני מאות המשתתפים. אחריו נשא דברים הראשון לציון שהדגיש ששמח לראות את הצימאון של קהל המתפללים לתורה והדגיש בפני הציבור את חשיבות לימוד ההלכה, ופנה לאברכי הכוללים שיקדישו מזמנם לבוא לאזורים אלו ולמסור בהם שיעורי תורה והלכה לציבור הרחב. בדבריו חיזק את ידיו של הרב הראשי הגר"ח פינטו שירום קרנו בכבוד להגדיל תורה ולהאדירה. הגר"מ אבוחצירא הביע את התרגשותו על הזכות שנפלה בחלקו לארח את הראשון לציון יחד עם המרא דאתרא בשבת קודש זו ונשא דברי תורה קצרים לכבוד המעמד.


בתפילת ערבית כובד הרב עמרם קסטיאל רבה של 'טולוז' בצרפת. לאחר התפילה, כובד הרב הראשי הגר"ח פינטו לערוך את ההבדלה ולאחר מכן כובד הראשון לציון הגר"י יוסף בקביעת מזוזה בפתח בית הכנסת  "תפארת רפאל" ובירך את כל הקהל.

גלריית תמונות מהביקור:

EW0002

EW0003

EW0004

EW0005

 

EW0007

EW0008

EW0009

EW00010

EW00011

EW00012

EW00013

אודות המועצה חדשות אחרונות מיוחד: הראשון לציון הגר"י יוסף בביקור רב רושם בשבת באשדוד

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר