odot

קידוש ה' בעיר: צעדת המרא דאתרא הגר"ח פינטו ופמליתו בצהרי שבת קודש ברחוב הראשי לכבוד הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

בשעות הצהריים יצאו המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו יחד עם ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ופמליה מביתו שברובע ה' לכיוון רובע הסיטי

EYAL0477

תמונה: צולם ביום חול, רבי חיים פינטו הרב הראשי בצעדה עם ראש המועה"ד הרב עובדיה דהן

כדי להשתתף בתפילת מנחה של שבת בבית הכנסת "תפארת רפאל", שם מסר שיעור הלכתי הראשון לציון הגר"י יוסף ולאחריה התקיים סעודה שלישית מרכזית.

מחזה מיוחד היה לתושבי העיר, כאשר במשך כל הדרך צעדו הרבנים עד לרובע הסיטי ברוב עם, כשמידי פעם נעצרים לנוכח העוברים ושבים המבקשים לנשק את ידו של הרב הראשי ולקבל את ברכתו בברכת שבת שלום. היו כאלו שעצרו את דרכם והצטרפו אף הם לתהלוכה המרשימה יחד עם הגר"ח פינטו והרבנים וצעדו יחד במפגן מיוחד.

מראה נהדר זה ודאי השפיע על העוברים ושבים וגם על אלה שהמתינו בצמתים וברמזורים כשראו את הפמליה בבגדי שבת כשהרב הראשי צועד במרכז שזקנו ההדור יורד על פי מידותיו אשר ודאי מזכיר את מעלת קדושת השבת.

לעומת זה, היה צער מיוחד בעת שעברו ברובע הסיטי, שם התגלה לנגד עיניהם פירצת חומת השבת החמורה של חנויות הפתוחות כביום חול ותוך כדי שהמשיכו בדרכם התפללו שיקויים בהם 'ושמרו בני ישראל את השבת' במהרה בימינו.

אודות המועצה חדשות אחרונות קידוש ה' בעיר: צעדת המרא דאתרא הגר"ח פינטו ופמליתו בצהרי שבת קודש ברחוב הראשי לכבוד הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר