odot

מכירת חמץ ביום יג' בניסן לאלו שלא היו בביתם בחג הפסח

כמידי שנה המועצה הדתית עורכת מכירת חמץ ביום יג' בניסן יחד עם הגוי ובמעמד מושב בית הדין בלשכת הרב הראשי הגר''י שיינין.IMG 1015

רבני מושב בית הדין הם: הגאון רבי יצחק אברג'ל בעל ה"ברכת יצחק" וראש הכולל "תורה וחסד", הרה''ג רבי חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות הראשית ורב מחלקת עירובין הארצית והרב חיים בן-חמו מרבני המועצה הדתית.

המכירה נועדת בעיקר לאותם אלו שלא יערכו בדיקת חמץ בביתם בזמן בליל יד' ולא יהיו בביתם בימי חג הפסח.

תמונות:

IMG 1002

IMG 1026

IMG 1038

IMG 1043

IMG 1046

 

אודות המועצה חדשות אחרונות מכירת חמץ ביום יג' בניסן לאלו שלא היו בביתם בחג הפסח

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר