odot

היערכות סופית לפני כניסת החג בכל רשתות המזון והמרכולים בפיקוח מלא בשעות הלילה והבוקר המוקדמות של ערב החג

החל משעות הערב והלילה יצאו משגיחי הכשרות ומפקחי הכשרות ואף הרב הראשי הגרי שיינין עם מנהל המחלקה הרב דני פרץ למטבחים סופרים ומרכולים ומסעדות הכשרות לפסח ולעמוד מקרוב על כל עבודות ההכשרה שאכן נעשים כראוי כדת וכהלכה.

099 12

ברשתות המזון ובספרים החלו משעות הערב לקראת הסגירה לכסות בניילונים את כל שדרות החמץ ובמקומות מסויימים אף נסגרו לחלוטין ועליהם הודבקו שלטים "חמץ" או "מכור", המשגיחים במשך היום ריעננו את הנהלים עם מנהלי הסופרים ורשתות המזון לגבי הכוננות הגדולה של הסגירה, כך שביום שישי בבוקר ערב החג התקיימה ביקורת נוספת בכל החנויות כדי לוודא שהכל נסגר ונאטם כראוי ומוצרי חמץ אחרים יצאו מהחנות למחסן ושאר המוצרים עברו בקפידה קודם לכן שהן "כשרים לפסח" עם סימון של הרבנות הראשית בכל מוצר ומוצר כשלעצמו.

בנוסף, נחסמו במחשבים ברקודים של מוצרי חמץ ודאי כך גם בבדיקה שהעבירו בשעות הבוקר מוצרים כמו "בירה" "בייגלה וופלים" - על מסך המחשב הופיע המילה

כך שכבר ביום שישי י"ד ניסן תשע“ח (30/04/18) בבוקר מוצרים שאינם כשרים לפסח שעברו בקופה נכתב מייד "מוצר לא פעיל".

כל היערכות זו הם על פי ההוראות ונהלי הכשרות לפסח כפי שסוכמו כדי להיערך בזמן ובכך להביא לידי מצב שהסניפים יהיו כשרים לפסח ומוכנים למכירת התוצרת כדין.

מוצרי חמץ נאספו מן המדפים ואוחסנו במחסן נפרד בשליטת המשגיח ובאחריות מנהל הסניף שלא יפתח כל ימי הפסח. אזורים בהם המדפים מלאים במוצרי חמץ, הנהלת הרשת/הסניף דאגה מראש לעטוף בכיסויי ניילון ועליהם נכתב "חמץ" עם דבק חזק כדי שלא תהיה גישה ללקוחות כלל למוצרי החמץ, יש אזורים שנסגרו כליל ורק בכניסה מונחים מוצרי הכשרים לפסח כשמאחור הכל סגור בניילון.

במהלך ההכנות וההכשרות וכן במהלך ימי הפסח נערכים ביקורות ע"י רבני ומפקחי רשת השיווק, הרבנות המקומית וכן פקחי היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל על מנת לוודא ביצוע ההוראות.  אנו סמוכים ובטוחים, בעז"ה, כי ע"י שיתוף פעולה המלווה בתכנון וביצוע נכונים, לא תצא תקלה מתחת ידי כל העוסקים במלאכת קודש זו.

אודות המועצה חדשות אחרונות היערכות סופית לפני כניסת החג בכל רשתות המזון והמרכולים בפיקוח מלא בשעות הלילה והבוקר המוקדמות של ערב החג

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר