odot

מצוה נדירה "פדיון פטר חמור" במוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח במעמד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו שליט"א

המונים השתתפו במוצאי שבת והחג במעמד המצוה הנדירה "פדיון פטר חמור" ע"י המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו.IMG 1417

המעמד התקיים כשעה לאחר צאת השבת והחג הראשון ברחבה הגדולה של בית הכנסת "ישמח משה" ברובע ה', שם התאספו קהל המונים שהגיעו כדי להשתתף ולחזות במצוה נדירה ויקרה זו ולשמוע על מעלתה.

את הזכות לקיום מצוה נדירה זו זכו אנשי החסד מר גבי עזרא ומשפחותיהם הי"ו לזכות ולרפואת אימם שתחי', לע"נ בנימין עזרא ז"ל ולע"נ ולזכרו של החייל בן-יצחק וענונו הי"ד שנהרג בפיצוץ הנגמ"ש בעזה בצוק איתן.

להגר"ח פינטו זו הפעם השנים עשר אשר הוא זוכה לקיים את המצווה הנדירה הזו ברוב עם.

בתחילה התאספו הקהל הרב שגדש את היכל בית הכנסת הגדול "ישמח משה" שם נשאו דברי תורה הרב שמואל אוחנה מר"י "שובה ישראל", ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, שדברו במעלת מצוה יקרה זו ועל הזכות הגדולה לה זכו המרא דאתרא בקיום מצוה נדירה זו. את המעמד העים בשירה ובפיוט החזן והזמר אמיר אליהו הי"ו.

את המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו שהביא בדבריו פירוש לפי דבריו של האר"י ז"ל הקדוש, על פי תקנה שהתנה יהושע בן נון, שמת מצווה קנה מקומו, ואמר כי על פי הפירוש, מקובל להשתמש ברעיון ולומר 'מת מצווה', על מי שעוסק במצוות שאינן שכיחות, וביניהן כמו מצות "פדיון פטר חמור". על זה נאמר שאדם מקבל שכר גדול כנגד כולן, כדוגמת מת-מצווה שאין מי יעסוק בה, שעל פי ההלכה, כל הנתקל במת-מצווה, חייב לקוברו אף אם הדבר יגרום לו ביטול מצווה אחרת והזכיר בשם גדולי הפוסקים כי זו מצוה חביבה ונדירה וכלשונו של הגר"ח פלאג'י זיע"א: "משביתים לימוד התורה כדי לקיים מצוה נכבדה זו".

בקיום מצוה חשובה זו שהיא נדירה, היא נקראת כמצוה שאין שיעסוק בה  כ"מצוה מתה" וזו זכות לכל בני העיר להיות שותפים בה.

הגר"ח פינטו ציין כי החמור אשר נפדה בלילה הזה, במוצאי חג הפסח, בשה, תרמה משפחת עזרא ממושב בן זכאי. וזה נקרא דבר בעיתו מה טוב היות ובימים אלו אנו קוראים בתורה בחג את הפרשה של פדיון פטר חמור שזהו זכר ליציאת מצרים כידוע שהחמורים נשאו את את משאם של עם ישראל בעת שיצאו ממצרים וכהכרת הטוב זכו שבהם תתקיים המצוה.

בסיום הדרשות, יצאו הקהל הרב ובראשם הרבנים החשובים לרחבה הגדולה, שם נצבו 'חתן הערב' החמור ולהבדיל הכבש אשר בו נפדה החמור.

קודם המצוה אמר הגר"ח פינטו לשם יחוד וזיכה את בני העיר במצוה יקרה זו. הכהן הרב טאראב נשא דברי הקדמה קצרים על מקורות המצוה והודה לבעלי המצוה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם. בשלב זה ניגש לשאול ולחקור את הבעלים אם אכן החמור הקטן הוא "פטר רחם" ואם הם אולי כהנים או לווים שאז יהיו פטורים,, ולאחר שהשיבו שהם ישראלי ניגשו לקיום המצוה.

מר גבי עזרא הי"ו המשתדל לקיום המצוה בירך את הברכה הנדירה על פדיון פטר חמור כשלאחריה מיד הקהל ענה בקול רם 'אמן'. את החמור פדה בשה מידיו של הכהן הרב טאראב, מיד לאחר מכן בירך הרה"צ רבי חיים פינטו ברכת שהחיינו לאחר שלבש בגד חדש וכיון עבור מצוה נדירה זו.

הכהן הרב טאראב ערך ברכת כהנים לבעלי זכות המצוה הנדירה ולכל הקהל. לאחר מכן כובד אחד מידידי המוסדות בקריאת פרשת "קדש לי כל פטר רחם".

בסיום המצוה לאחר הפדיון, הגר"ח פינטו ציין את הזכות של מעלת המצוה והעתיר בתפילה כפי שזכינו לקיים את המצוה הזו של פדיון פטר חמור, כן הקב"ה גם יפדה אותנו כמו שנאמר "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו" ונזכה לחג פסח כשר ושמח ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. את אמירת הקדיש אמר ה"ה אילן וענונו חב רהמועצה הדתית ואבין של החייל בן-יצחק הי"ד ואת אמירת ההשכבה אמר הרה"ג ר' יעקב אביטן סגן ראה"ע באשקלון.

הקהל עבר לברך ולהתברך מהגר"ח פינטו, כיבוד קל הוגש לכבוד המשתתפים ברחבה.

גלרייה תמונות:

YTR67

YTR67 1

YTR67 2

YTR67 3

YTR67 4

YTR67 5

YTR67 6

YTR67 7

אודות המועצה חדשות אחרונות מצוה נדירה "פדיון פטר חמור" במוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח במעמד המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו שליט"א

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר