odot

ערב שביעי של פסח, ההכנות, עירוב תבשילין, זמני החג בכניסה וביציאה, זהירות מאכילת חמץ, התעוררות של המרא דאתרא הגר"ח פינטו בענין 'המימונה'

לקראת צאת החג, יש להקפיד לרכוש מזון אך ורק במקומות בהם מופיע אישור "מכירת חמץ" שע"י הרבנותIMKLJHG 0998

עדכון היערכות לפסח מסעדות ורשתות שיווק.

1. לקראת ערב חג שביעי של פסח (יום חמישי) חשוב לרענן מראש מול בעלי העסקים שחל איסור גורף לגישה למוצרי חמץ, כולל קפואים, עד לאחר חלוף מחצית השעה משעת יציאת השבת פרשת "שמיני".
2. יש להזכיר ולהדגיש מראש שכניסה למסעדות ולסניפים המושגחים (בין שפעלו בפסח ובין שלא) במוצאי שבת תהיה רק לאחר חלוף חצי שעה משעת יציאת השבת פרשת "שמיני".
3. הכניסה למסעדות המושגחות (בין שפעלו בפסח ובין שלא) במוצאי שבת צריכה להיות בתיאום עם משגיח הכשרות.
4. נבקש ליידע מבעוד מועד ביחס לנקודות הנ"ל את נציגי העסקים המושגחים.

בברכת פסח כשר ושמח, הרב אדיריה פנחס, מנהל מחלקת מסעדות ורשתות שיווק

ערב שביעי של הפסח"  # תזכורות #

להכין "עירוב תבשילין" עם ברכה (מופיע במחזור)
להכין "נר נשמה" דלוק 24 או 48 שעות
     כדי להעביר אש לבישול ולהדלקה.
להכין "פמוטות" לערב שבת ואת הפתילות,
להכין "פלטה" לשבת, להוציא דברי מוקצה מהכיסים כמו כסף עט וכו'
הדלקת נרות: 18:44  מחר, ערב שבת הדלקת נרות: 18:44
                  צאת השבת – 19:36 ר"ת- 20:23 = הבדלה רגילה
(מעיקר ההלכה: מותר לאכול חמץ כבר בליל שבת מי שערך "מכירת חמץ" לגוי, רק צריך בכך זהירות גדולה.)
        
          אכילת חמץ יהיה מותר במוצ"ש כבר מהשעה 19:50
בברכת חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

לקראת צאת חג הפסח במוצאי שבת כב' בניסן 7.4 יש להיזהר שאכילת חמץ תהיה מותרת רק לאחר צאת החג החל מהשעה 19:50


לכן לכל מי שרוצה לרכוש חמץ בחנויות מאפים או פיצות להקפיד שברשתות המזון יופיע תעודה של הרבנות ''אישור מכירת חמץ'' לשנת תשע"ח בתוקף אשר נעשה כדת וכהלכה מכירת חמץ לגוי באמצעות הרבנות המקומית, עסק מזון שלא ערך את מכירת החמץ כהלכה, דינו כחמץ שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה ואסור לקנות ממנו מזון. לצערנו גם השנה בחג בסיור של משגיחי הכשרות והמפקחים נמצאו חנויות בודדים שניסו להערים והוציאו בהסוואה מההקפאה בצקים של עוגות בכיסויי ניילון.

כמידי שנה המרא דאתרא הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו שליט"א מעורר את הציבור שלקראת צאת החג והשבת יש כאלו שאינם יודעים ומכשילים את הרבים באכילת חמץ עוד קודם צאת החג.

אזהרה חשובה לעורר ולהתעורר


אודות מנהג חגיגות "המימונה", מנהג זה יסודותיו בהררי קודש, אך עם גדרים ברורים. לצערנו עם בא אחינו בני המערב לארץ ישראל התפשט המנהג מעבר לגבולות שגבלו ראשונים, ואנו אין לנו אלא מה שמסרו לנו אבותינו. על כן מה דוה לבנו על השמועה הרעה שהגיעה לאוזנינו, כי יש מאחינו פשוטי העם, אשר כבר בימי שביעי של פסח מתחילים להכין את מאכלי המימונה, והנה מלבד שעוברים בזה באיסור דאורייתא של הכנה מחג ליום חול, ואין לזה שום היתר. יש מהם שבבערותם הוסיפו רעה רבה ונוראה, והינם מכינים מאכלי חמץ כבר ביום השביעי של פסח (שהשנה זה יום שבת קודש), בחושבם כי חשיבות המנהג גדולה על איסור חמץ, או סוברים שאיסור חמץ עבר כבר, וזו טעות חמורה, והעובר על זה מתחייב כרת בנפשו, וחובה על כל איש ואיש להתרות על כך, ולבער רעה זו מן העולם. כי אוי ואבוי למי שמכניס חמץ לביתו טרם צאת חג שביעי של פסח, ובשום פנים ואופן אין להתחיל ולהכין את מאכלי המימונה בטרם צאת חג שביעי של פסח, והעושה כן ידע כי לא רק שמעשיו אינם מרוצים לפני בורא עולם, אלא גם מתחייב בנפשו, על כן כל איש יזהיר את בני ביתו בכל האמור, שיעשו כדין תורה, ואת המנהג ישמרו כפי גדריו הנכונים בלבד.

אודות המועצה חדשות אחרונות ערב שביעי של פסח, ההכנות, עירוב תבשילין, זמני החג בכניסה וביציאה, זהירות מאכילת חמץ, התעוררות של המרא דאתרא הגר"ח פינטו בענין 'המימונה'

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר