odot

האישה הצדקנית מרת רחמה אמסלם ע"ה - מדמויות האצילות של עירנו אשדוד *צופיה הליכות ביתה*

המונים ובראשם ראשי ישיבות, רבנים, ואישי ציבור חשובים ליוו למנוחות עולמים במוצאי שבת קודש פרשת "אמור" את האשה הדגולה, הצנועה והחסודה, צופיה הליכות ביתה, אשר זכתה לחנך את בניה וצאצאיה בדרכי התורה והיראה, ברוכה במעשיה הטובים, אשת חיל עטרת בעלה, מרת רחמה אמסלם ע"ה שנזדככה ביסורים קשים והיא בת פג' שנים.

IMG 4370

עם צאת השבת פשטה השמועה הקשה ברחבי העיר וכך המונים נהרו לבית העלמין, שם נערכו ההספדים ודברי החיזוק לפני צאת הלוויתה להר המנוחות בירושלים אשר שם קנתה חלקה עוד בחייה.

מפאת קוצר הזמן נשאו דברי הספד קצרים. את מסכת ההספדים פתח יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שבדבריו ציין את גודל האבידה של אשה צדקת אשר בהליכותיה היתה מהדור הקודם של אותן נשים צדקניות, וחבל על דאבדין. הקמנו שיעור דף היומי לע"נ ביתה רחל מור-יוסף ע"ה והיתה שמחה בזה ובכל הזדמנות היתה תורמת להצלחת השיעור. זכתה לגדל דור של תלמידי חכמים ונכדים בני תורה ולא סתם זכתה להשיב את נשמתה ביום קדוש כזה בשבת קודש וביום הילולת רבי מאיר בעל הנס זע"א.

עוד נשאו דברים הרה"ג ר' פנחס קריספין רו"מ "מורשה", ידיד המשפחה שר הפנים הרב אריה דרעי, הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא רו"כ "תורה לשמה", הרה"ג ר' אברהם בן חמו רו"כ "כנסת ישראל", ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, הרה"ג ר' יחיאל מאיר צוקר מנהל הסמינר "בית יעקב החדש".

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ריגש את הנאספים כשסיפר שהתגורר בשכנות בתור עֶלֶם צעיר לימים ברובע א' ברחוב משמר הירדן ואמר שזכה לגדול עם המשפחה היקרה משפחת אמסלם, וזוכר תמיד את הברכות והחן המיוחד של המנוחה ע"ה שהיתה צדקת גדולה ודמות לדוגמא של אמא יהודית ששמרה על הרוחניות ועל דור ההמשך. היה לי את הזכות לגדול יחד המשפחה בשכנות, גדלנו על ברכיהן על היראת השמים והברכות שלהן וזה מושרש אצלנו עד היום הזה, וזו הזכות הגדולה שתעמוד המנוחה ע"ה לימין משפחתה והעיר כולה.

את מסכת ההספדים חתם בנה הגדול המחנך הדגול הרב מאיר אמסלם שפתח ב'אשת חיל מי ימצא' ו'רבות בנות עשו חיל' לכאורה זה סתירה? אבל ציין שיש סוג של אשת חיל שכל חייה היה לה רצף של חיים של עשיה באמונה ובתמימות וענין עולם הזה לא נחשב בעינה כלל, כזו היתה האמא המנוחה ע"ה.

היתה ידועה בצדקותה בעיר אשדוד והכל בתמימות ובפשטות, אצל אברהם אבינו נאמר שהגיע מהר המוריה. פירוש הדבר, שהגיע מהמסירות נפש של עקידת יצחק וכך היתה המנוחה, היתה לה מסירות נפש למען חינוך ילדי ישראל והכל בתמימות ובאמונה ובכך זכתה להקים משפחה של בני תורה לתפארת.

ציין שאביה היה נוהג לערוך את ההילולות של רבי מאיר בעל הנס ושל רבי יצחק אבוחצירא בנו של הגה"ק רבי יעקב אבוחצירא והנה משמים יצא שביום זה השיבה את נשמתה הטהורה.

מידת הכרת הטוב היה אצלה מורגש תמיד דאגה לשלום המשפחה, גם בשנה אחרונה שבלה יסורין קשים והיינו שואלים אותה מה עם היסורין הללו והיתה אורמת שהכל מאיתו יתברך ואני מקבלת בשמחה רבה.  

לאחר בקשת המחילה ואמירת הקדיש, יצא מסע ההלוויה לכיוון הרחבה, כשהציבור ממשיך בנסיעה בדרכם להר המנוחות בירושלים סמוך לקברה ספדו לה חתנה הרה"ג ר' מרדכי אלחייאני, הדיין הרה"ג ר' משה אמסלם ובנה הרה"ג ר' יעקב אמסלם ר"י ישיבת "נחלת ישראל". לאחר הקדיש נטמנה לאחר חצות לילה לקול זעקות שבר הנאספים.

בכך נחתמו פרקי חייה של דמות מיוחדת, המלאה באהבת תורה, חסד, מצוות ומעשים טובים המלווים אותה בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך, את בעלה הצדיק יבלחט"א ר' שמעון הי"ו, בנים ובנות נכדים, נכדות נינים תלמידי חכמים, בני תורה זרע קודש אשר ברך ה'  אשר הולכים בדרך התורה והמצוות שהנחילה יחד עם בעלה הי"ו.

בשעת לילה מאוחרת המוני המלווים התפזרו לביתם במוצאי שבת קודש כשהם כואבים בחסרון האבידה הגדולה.

במשך כל ימי השבעה מגיעים קהל המונים ובראשם ראשי ישיבות, אדמורי"ם, רבנים, דיינים, אישי ציבור רבים ועמך ישראל כדי לנחם את המשפחה על האבדה הגדולה בדמות המיוחדת והאצילה של אמונה, פשטות וצניעות  שהיתה ואיננה עוד. ביום חמישי יח' באייר בשעה 7:00 בערב יתקיים עצרת מספד והתעוררות במעמד הראשון לציון הגר"י יוסף האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא ועוד שורה גדולה של רבנים חשובים. העצרת תתקיים באוהל הענק ברחבה ליד בית המשפחה בקרית פטסבורג.

קורות חייה

המנוחה נולדה וגדלה בבית של אנשי תורה ויראה ובעלי אמונת חכמים במחוז "תפילאלת" שבמרוקו עיר מגוריו של הגה"ק רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל אשר משם שאבה קדושה, צניעות, עבודת ה' ויראת שמים.

המנוחה זכתה לראות צדיקים קדושים וטהורים שהיו ידועים בתורת הסוד, זכתה לראות ולהתברך כבר מקטנותה מרבני משפחת אבוחצירא ובראשם האדמו"ר הבבא סאלי זיע"א שהיו גרים איתו בשכנות. לימים סיפרה שהמשפחה התרחבה ואז הבבא סאלי נתן את ביתו של רבי יצחק זצוק"ל למשפחתה כדי שיגורו שם וכך בבית קדוש זה גדלה המנוחה וספגה תורה ויראת שמים. היא היתה מספרת ניסים ונפלאות והשגחה פרטית שראתה במו עיניה אצל רבני משפחת אבוחצירא וברכות שהתקיימו שהיו מגיעים לישועה ולברכה. האמונת חכמים אצלה היתה לשם דבר.

סדר יומה הקבוע היה תפילות ובקשות, היה לה רצף של אמונה, אהבת תורה ואהבת חסד.

זכו לעלות לארץ הקודש בשנת תשכ"א עם חלק מילדיה והתישבו ברובע א', למרות שביתם היה צר והכיל 2 חדרים בלבד, את התפילות קבעו בבית הכנסת "זרע אברהם". למרות זאת היתה להם שמחה גדולה שזכו לחונן את עפרה של ארץ הקודש. באותם שנים עמלו קשה לפרנסתם כשהמנוחה ע"ה היתה טבחית מסורה במוסדות תורה באשדוד כשהחלו בימיהם הראשונים כמו בית יעקב, ישיבת גור וגרודנא ועוד.  

עם הזמן כשמעט הורווח להם, עברו לקרית פונובז', היתה לה שמחה מיוחדת מפני שתמיד חיכתה ליום זה כדי לגור בסביבה של חרדים בני תורה. באותם שנים כשזכתה להכניס את ילדיה לתלמוד תורה על טהרת הקודש, מיד בחג החנוכה הראשון וכך בשנים שאחרי כן היתה משכימה קום ללוש בצק והיתה מכינה סופגניות במסירות רבה לכל ילדי התלמוד תורה מתוך הוקרה והערכה ללומדי תורה. גם שאמרו לה אולי עדיף לקנות היות שזו כמות גדולה, אמרה שזה הזכות שלי, שאני בעצמי יעשה אותם למען ילדי ישראל למרות העבודה והטרחה הרבה.

במשך שנים רבות היתה נוהגת לצום 40 יום ברציפות כל חודש אלול עד ערב יום הכיפורים, וכשילדיה היו ניגשים אליה לדבר על ליבה שזה קשה ובפרט שהיתה מתעסקת רוב היום בבישול במטבח לפרנסתה כל יום, למרות זאת היתה אומרת, אם הקב"ה נותן לי את הכוחות לזה - אני ימשיך לצום, וכשהגיע יום הארבעים בנחת היתה פותחת את הצום כשפניה היו מאירות וילדיה ונכדיה היו ניגשים לקבל את ברכתה.

אהבת תורה שהיתה מפעמת בתוכה לא ישוער. היא זכתה בחייה לכתוב שני ספרי תורה. הראשון לע"נ ביתה רחל ע"ה שנפטרה עליה בדמי ימיה לאחר מחלה קשה, והשני כתבה לזכותה בכסף שלה שחסכה במשך חייה וביום הכנסת ספרי תורה היתה לה שמחה גדולה לאין שיעור.

היו בה מידות נעלות של חסד הכרת הטוב ואחדות בין המשפחה בכל השמחות אצל ילדיה או נכדיה היתה מבקשת לערוך סעודת שבע ברכות וכן תמיד הציעה את עזרתה לכל חתן בר מצוה או כל שמחה אחרת במשפחה.

בחודשים האחרונים חלתה ולאחר חג שביעי של פסח אושפזה בבית החולים 'אסותא' באשדוד, תוך כדי שילדיה ובני משפחתה היו סביב מיטתה בתורנות בלא הפסקה, בשבוע האחרון חל הידרדרות נוספת במצב בריאותה וביום שבת קודש בשעת 'רעוא דרעוין' השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה מתוך אמונה וקבלת היסורין באהבה כשמנין של בניה ונכדיה ליד מיטתה קוראים "שמע ישראל".

ת.נ.צ.ב.ה.

IMG 4496

IMG 4478

אודות המועצה חדשות אחרונות האישה הצדקנית מרת רחמה אמסלם ע"ה - מדמויות האצילות של עירנו אשדוד *צופיה הליכות ביתה*

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר