odot

פרסום מכרז המועצה הדתית לביצוע עבודות מערכת ניקוז תת קרקעיות בבית העלמין אשדוד

המועצה הדתית מודיעה על מכרז מס' 2/2018 לביצוע עבודות מערכת ניקוז תת קרקעיות בבית העלמין אשדוד- *תוספת הארכת זמן* ניתן להגיש עד  29/5/2018 בשעה: 12:30

E Project 0001

33HMSהמועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות ניקוז תת קרקעיות בבית העלמין באשדוד (להלן: "המועצה").

את נוסח המכרז המלא + תוכניות וכתבי הכמויות ניתן להוריד מהאתר האינטרנט של המועצה כאן.http://ashdodat.org

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יחתום עליו (להלן:"מסמכי המכרז") ניתן לרכוש כנגד תשלום של 1,000 ש"ח  שלא יוחזרו, במשרד המועצה - רחוב הנרייטה סולד 1 אשדוד, וזאת החל מיום: 6/5/2018  עד ליום 21/5/2018

לצפיה במסממכים כדלהלן:

מודעה מכרז - לחץ כאן

מכרז לעבודות בבית העלמין - לחץ כאן

רשימת תוכניות - לחץ כאן

כתב כמויות הצעת מחיר - לחץ כאן

בית העלמין אשדוד 500 מאגר - לחץ כאן

בית עלמין אשדוד 2000 HAVA ALMIN - לחץ כאן

בית עלמין אשדוד 500 - לחץ כאן


 

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום מכרז המועצה הדתית לביצוע עבודות מערכת ניקוז תת קרקעיות בבית העלמין אשדוד

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר