odot

סמוך לחג השבועות: לווית גניזת סת"ם וקבורתם במעמד מכובד

כמידי שנה בערב חג השבועות מתקיים מעמד קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות שנפסלו בהשתתפות הרבנים הראשיים הרה"ג רבי חיים פינטו, הרה"ג רבי יוסף שיינין, יו''ר המועה''ד הרב עובדיה דהן ורבני המועצה הדתית.

QWE45 1
 

QWE45מסורת של שנים זו ממשיכה מאז אותה הנהיג רבה הראשי לאשדוד הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ''ל לתת כבוד מיוחד לגנזי הקודש וקבע שבסמוך לחג השבועות יערכו מעמד של קבורת הגניזה, כדי לתת את החשיבות של כתבי הקודש שנפסלו או שנקרעו שיבואו למקומם בכבוד הראוי.

נושא הגניזה ושימור דפי קודש שנקרעו חשוב הוא עד למאוד, הרב עבדיה דהן פועל ועושה במשך כל ימות השנה לשמור על קדושתן לבל יתגוללו שמות הקודש בחוצות ולעשות ככל כדי לשמור על כבודם. בצידו הימין של בית העלמין קיים ביתן גניזה ענק ורחב ידים המשרת את כל תושבי העיר ובתי הכנסת. בנוסף, קיימת גישה נוחה להנחת פרשיות תפילין או יריעות ספרי תורה שנפסלו, בתיבת ברזל מיוחדת.

כאמור, מעמד לווית ספרי תורה או תפילין או מזוזות שנפסלו יתקיים ביום חמישי ג' בסיון 17.5.2018 למנינם בשעה 10:30 בבוקר בחלקת 205 לצד קברו של הרב הראשי הרה''ג רבי ישראל אליזרע זצ''ל, שם קיימת חלקת "דברי סת"ם".

אודות המועצה חדשות אחרונות סמוך לחג השבועות: לווית גניזת סת"ם וקבורתם במעמד מכובד

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר